UBND tỉnh Quảng Nam t’mêê pa căh quyết định tợơp đoọng pay lalăm lâh 166 tỷ đồng zên âng tỉnh đoọng ha pêê vel đong, đoọng zup zooi trực tiếp đhanuôr vêy đợ a’ọc crêê ta đơơng tập lơi tu boọ pr’luh pr’zuôh a’ọc châu Phi. Coh đếêc, chr’hoong Thăng Bình bơơn zup zooi lâh 69 tỷ đồng, thị xã Điện Bàn lâh 45 tỷ đồng, chr’hoong Đại Lộc k’nặ 15 tỷ đồng… UBND tỉnh Quảng Nam pa đơp đoọng ha Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc vel bhươl ting lêy cha mệêt, pa choom apêê vel đong bhrợ têng bhiệc zup zooi đoọng ha pêê tổ chức, cha nắc ma nuyh crêê a’ọc ta đơơng tập lơi, tệêm ngăn đhr’năng liêm ma mơ, crêê ma nuyh./.

Quảng Nam: Tạm ứng hơn 166 tỷ đồng hỗ trợ tổ chức cá nhân có lợn bị tiêu hủy

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định tạm ứng hơn 166 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh chi cho các địa phương để hỗ trợ trực tiếp cho người dân có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, huyện Thăng Bình được hỗ trợ hơn 69 tỷ đồng, thị xã Điện Bàn hơn 45 tỷ đồng, huyện Đại Lộc gần 15 tỷ đồng… UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện việc hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có lợn bị tiêu hủy, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng./. Ảnh bìa: TTXVN.

                                                                   (CTV Duy Bình)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn