Tợơ t’ngay 26-27/12, tỉnh Quảng Ninh nắc bhrợ têng Hội Trà hoa vàng g’luh III, đớp pay bằng xay moon c’kir lịch sử cấp k’tiếc k’ruung Miếu Ông-Miếu Bà lâng bhrợtêng bhiệc bhan Bàn Vương âng ma nuyh Dao. Nâu đoo nắc bh’rợ ặt coh t’nooi bh’rợ t’pâh du lịch tỉnh Quảng Ninh c’moo 2020.

Bhiệc bhan Bàn Vương nắc muy bhiệc bhan ty đanh chr’năp bhlầng coh pr’ặt tr’mông a bhô dang âng ma nuyh Dao đhị Việt Nam. C’moo đâu, bhiệc bhan Bàn Vương nắc bơơn bhrợ têng đh’rưah pa dưr Hội Trà hoa vàng, đớp pay bằng xay moon c’kir lịch sử cấp k’tiếc k’ruung Miếu Ông-Miếu Bà đhị chr’hoong Ba Chẽ âng tỉnh Quảng Ninh. Lâng xa nay “Đh’riêng t’đang âng lang a hay đăh biển”, bhiệc bhan Bàn Vương nắc pa căh c’lâng “z’lâh k’noong k’tiếc” âng ma nuyh Dao tước zr’lụ k’tiếc t’mêê coh 12 bệê bhuông, pa căh đoọng ha 12 tô k’bhuh âng ma nuyh Dao tước bhrợ cha đhị zr’lụ k’tiếc t’mêê. Zập bệê thuyền nắc đơơng apêê pr’đươi pr’dua lâng tơơm Ba kich, Trà pô rớơc, za nươu hi la, tơơm ch’na đh’năh lâng bấc m’ma bh’năn ( a choo, a ọc, bé, a tưch, a đha, ….)… Chr’năp bhlầng, đhị bhiệc bhan, t’mooi dzợ bơơn pâh lêy Trại mặt nạ Ka đong- mặt nạ coh văn hoá j’niêng cr’bưn âng ma nuyh Dao âng ma nuyh Mùn./.

Quảng Ninh: Lần đầu tổ chức Lễ hội Bàn Vương của người Dao

Từ ngày 26 – 27/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội Trà hoa vàng lần thứ III, đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà và tổ chức Lễ hội Bàn Vương của người Dao. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Lễ hội Bàn Vương là một lễ hội cổ truyền quan trọng trong đời sống tâm linh người Dao ở Việt Nam. Năm nay, Lễ hội Bàn Vương sẽ được tổ chức phục dựng cùng Hội Trà hoa vàng, đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông – Miếu Bà tại huyện Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh. Với chủ đề “Tiếng gọi của tổ tiên nơi cửa biển”, Lễ hội Bàn Vương sẽ tái hiện hành trình “Vượt biển” của người Dao đến vùng đất mới trên 12 con thuyền rước, tượng trưng cho 12 dòng họ của người Dao đến lập nghiệp tại vùng đất mới. Mỗi con thuyền sẽ đem theo các vật dụng thiết yếu, đặc thù và các loại cây đặc sản như Ba Kích, Trà hoa vàng, cây thuốc nam, cây lương thực và một số loại con giống (chó, lợn, dê, gà, vịt,…)… Đặc biệt, tại lễ hội, du khách còn được tham quan Trại mặt nạ Ka đong - Mặt nạ trong văn hóa tín ngưỡng của người Dao thuộc phương ngữ Mùn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn