UBND tỉnh Quảng Trị t’mêê quyết định tọom bhrợ 180 ức đồng cơnh lâng Công ty TNHH k’rong bhrợ têng Hướng Sơn, c’la k’rong bhrợ têng k’bhuh dự án thủy điện Hướng Sơn, tu bhrợ lết quy định đăh apêê bh’rợ đươi dua crâng.

Công ty TNHH k’rong bhrợ Hướng Sơn bơơn UBND tỉnh Quảng Trị pa đớp đoọng 240 héc ta k’tiếc đoọng bhrợ têng k’bhuh dự án thủy điện Hướng Sơn đhị apêê chr’val Hướng Lập, Hướng Sơn (chr’hoong Hướng Hóa), Hướng Hiệp (chr’hoong Đakrông) lâng Linh Thượng (chr’hoong Gio Linh). Coh đhr’năng xay bhrợ, đhơ căh ơy bhrợ têng xang apêê bha ar xay moon xăl cơnh đươi dua ha dợ đơn vị nâu ơy tự ý ủi pa tih 4,2 héc ta k’tiếc crâng âng Ban k’đhợơng zư lêy crâng a bhuy coh truih k’ruung Bến Hải.

Xọoc đâu, k’tiếc crâng crêê ta ra ly pa tih nắc cơ quan chức năng căh vêy pr’đợơ đoọng lêy cha mệêt lâng căh năl đợ mơ k’tiếc zước xăl  đươi dua chr’năp k’tiếc đoọng bhrợ têng dự án. T’coohTrần Văn Tý, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đọong năl: Chi cục Kiểm lâm ơy k’đươi moon Công ty TNHH k’rong bhrợ Hướng Sơn nắc lêy pa xang bha ar xăl chr’năp đươi dua k’tiếc crâng ting cơnh quy định pháp luật./.

 

Quảng Trị: Phạt một doanh nghiệp 180 triệu đồng

vì tự ý san ủi đất rừng khi chưa làm thủ tục chuyển đổi

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với Công ty TNHH đầu tư Hướng Sơn, chủ đầu tư Cụm dự án thủy điện Hướng Sơn, vì vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng.

Công ty TNHH đầu tư Hướng Sơn được UBND tỉnh Quảng Trị giao hơn 240 héc ta đất để thực hiện Cụm dự án thủy điện Hướng Sơn tại địa bàn các xã Hướng Lập, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa), Hướng Hiệp (huyện Đakrông) và Linh Thượng (huyện Gio Linh). Trong quá trình triển khai, dù chưa hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đơn vị đã tự ý san ủi 4,2 héc ta thuộc lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Hiện trạng đất rừng đã bị san ủi nên cơ quan chức năng không có cơ sở kiểm tra và xác nhận hiện trường đối với diện tích xin chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án. Ông Trần Văn Tý, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết: Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Công ty TNHH đầu tư Hướng Sơn tiếp tục hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất rừng theo quy định pháp luật./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn