Cr’chăl đăn đâu, đhị tỉnh Quảng Trị n’leh bâc bh’rớ bhrợ cha liêm choom. Ting n’năc, đợ rau bơơn pay pa chô âng đhanuôr ting t’ngay vêy ta ha dưr dal, ting chrooi đoọng ooy bh’rớ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê vêy bâc rau liêm choom.

Zr’lụ b’băn ch’choh zazum âng t’cooh Nguyễn Thanh Bình, coh cr’noon Tân Xuân 1, chr’val Cam Thành, chr’hoong Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bhưa lâh 4 héc ta, năc bh’rớ zazuym n’jưah ch’choh lâng b’băn. Bêl tơớp bhrợ têng zr’lụ b’băn ch’choh, t’cooh Bình lum bâc rau zr’năh k’đhap. C’moo 2013, g’luh boo tuh ga măc lươt ooy zr’lụ b’băn ch’choh âng t’cooh Bình, bhrợ bil hư lâh 1 r’bhâu t’nơơm cao su. Agribank đhị chr’hoong Cam Lộ ơy zup zooi t’cooh Bình pa đanh chroót nợ, bhrợ đợ bha ar bha tơ zúp zooi a đoo vặ zên xăl bh’rớ pa bhrợ. T’cooh Nguyễn Thành Bình xay moon, đợ zên vặ lâh 1,7 tỷ đồng, tươc nâu cơy a đoo ơy bhrợ têng zr’lụ b’băn lâng lâh 600 t’nơơm cao su, 400 t’nơơm pay cha p’lêê, băn lâh 6 r’bhâu p’nong a tứch, 1 héc ta a boc băn axiu, đợ zên bơơn pay pa chô coh zập c’moo tơợ 500- 700 ức đồng: “Bêl lum rau căh pr’đoọng, Ngân hàng Nông nghiệp đơơh loon đơơh, pa đanh bh’rớ chroot zên đoọng zup zooi pr’loong đong bơơn z’lâh zr’năh k’đhap. N’đăh pr’loọng đong năc bhrợ têng bh’rớ choh tơơm pay cha p’lêê, bh’năn băn liêm choom. Lâng t’nơơm chr’noh, pr’loọng đong pa liêm pa crêê h’cơnh choom n’jưah vêy bấc p’lêê, n’jưah liêm pr’hay đoọng ting đh’rưah lâng vel đong coh c’lâng bh’rớ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê”.

T’cooh Võ Văn Ánh coh cr’noon An Mỹ, chr’val Cam Tuyền, chr’hoong Cam Lộ xay moon, coh l’lăm ahay kinh tế pr’loọng đong đươi dua ooy bh’rớ bhrợ ruộng, pr’ắt tr’mông zr’năh k’đhap. Căh mặ ăt lâng đhr’năng ha ul đharứt, t’cooh Ánh lươt bâc ooy, chêêc n’năl bâc bh’rớ pa dưr kinh tế pr’loọng đong. T’cooh Ánh bhrợ têng bhươn ươm m’ma t’nơơm tràm, bhrợ t’bhưah choh crầng, choh n’loong cao su. Đợ zên vặ 200 ức đồng tơợ Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon ơy zup zooi pr’loọng đong đoo z’lâh zr’năh k’đhap. Xoọc đâu, t’cooh Võ Văn Ánh ơy vêy 10 héc ta crâng tràm, 2 héc ta t’nơơm cao su, 1,5 héc ta bhươn ươm, zập c’moo bơơn pay pa chô ức đồng, bhrợ t’vaih bh’rớ tr’nêng ta luôn đoọng ha 14 cha năc pa bhrợ đhị vel đong: “Zên âng pr’loong đong căh vêy năc tươc đươi ooy ngân hàng zúp zooi đoọng vặ zên chô bhrợ cha. Bhrợ têng bh’rớ choh t’nơơm lâm nghiệp, bhươn ươm t’nơơm chr’noh m’ma, choh t’nơơm pay cha p’lêê bhrợ cha nhâm mâng, liêm choom, bhrợ t’vaih bh’rớ tr’nêng coh zập c’moo ha đhanuôr”.

T’cooh Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND chr’hoong Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xay moon, chính sách 3 c’bhuh ta luôn vêy vel đong t’bhlâng xay bhrợ, chính quyền vel đong đh’rưah lâng ngân hàng zúp zooi đhanuôr pa dưr bh’rớ pa bhrợ ting t’ngay liêm choom lâh mơ: “Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr bhươl cr’noon ơy bhrợ t’vaih liêm buôn bêl đhanuôr đơơh kiêng đươi dua zên đoọng pa dưr bh’rớ pa bhrợ, xăl chr’noh chr’bêêt. Lấh n’năc, Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon công pay m’bứi zên đoọng xay bhrợ xa nay bh’rơ liêm loom xã hội đoọng bhrợ têng p’xoọng phòng học, pazêng trạm y tế ha vel đong đoọng pa dử p’xoọng pazêng cr’noọ bh’rớ ơy choom bơơn bhrợ, ting chrooi đoọng đh’rưah lâng chr’hoong pa dưr kinh tế - xã hội, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê”.

T’cooh Nguyễn Hải Quân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon tỉnh Quảng Trị xay moon, coh c’moo đâu, pazêng zên ta vặ âng Agribank tỉnh Quảng Trị năc 10.928 tỷ đồng; coh đêêc đoọng vặ ha nông nghiệp, bhươl cr’noon 7.132 tỷ đồng. Ting cơnh t’cooh Nguyễn Hải Quân, Agribank Quảng Trị t’bhlâng pazum đh’rưah lâng chính quyền lâng pazêng đoàn thể đhị vel đong bhrợ têng chính sách đoọng vặ, zup zooi đhanuôr pa dưr nông nghiệp, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê dưr vaih nhâm mâng lâh mơ: “Coh cr’noọ ha y chroo âng Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon năc t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rớ đoọng vặ tơợ Tổ vặ zên bhrợ cha đươi dua ooy Hội Nông dân, Hội pân đil. Công xay moon coh ha y chroo năc pazum đh’rưah nhâm mâng bhlưa Ngân hàng Nông nghiệp lâng cấp uỷ, chính quyền vel đong, pazêng Hội, đoàn thể tơợ cấp tỉnh tươc ooy pazêng chi hội coh bh’rớ đoọng pay zên vặ k’rong bhrợ pa dưr bh’rớ đoọng vặ zên bhrợ têng bh’rớ nông nghiệp, đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch, bhươl cr’noon, ting n’năc đoọng vặ đoọng pa xêr đharưt đơơh lâng nhâm mâng”./.

Quảng Trị: Mở rộng tín dụng “Tam nông”,

 xây dựng nông thôn mới bền vững

                                                                                                             PV Thanh Hiếu/VOV miền Trung

Thời gian gần đây, tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Theo đó, thu nhập của bà con nông dân ngày càng nâng cao, góp phần vào xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Bài viết của PV Thanh Hiếu tại miền Trung.

Trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Thanh Bình, ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị rộng hơn 4ha, là mô hình kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Khi mới xây dựng trang trại, ông Bình gặp nhiều khó khăn. Năm 2013, trận bão lớn quét qua trang trại của ông Bình, gây thiệt hại hơn 1.000 cây cao su. Agribank Chi nhánh huyện Cam Lộ đã giúp ông Bình khoanh nợ, làm các thủ tục hỗ trợ ông vay vốn chuyển đổi mô hình sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ nguồn vốn vay hơn 1,7 tỷ đồng, đến nay ông đã xây dựng trang trại với hơn 600 cây cao su, 400 cây ăn quả, nuôi hơn 6000 con gà, 1ha hồ cá, thu nhập hàng năm từ 500 - 700 triệu đồng: “Khi gặp thiên tai hoạn nạn, Ngân hàng Nông nghiệp tiếp cận rất kịp thời, khoanh nợ lại để giúp cho hộ vượt qua được khó khăn. Về phía hộ gia đình thì làm các mô hình cây trồng, con nuôi có hiệu quả. Đối với cây trồng, gia đình chỉnh trang sao cho vừa có hiệu quả, vừa làm mô hình đẹp để góp phần cùng địa phương trên đường xây dựng nông thôn mới.”

Ông Võ Văn Ánh ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ cho biết, trước đây kinh tế gia đình phụ thuộc vào làm ruộng, đời sống bấp bênh. Không cam chịu nghèo đói, ông Ánh đi nhiều nơi, tìm hiểu từ nhiều mô hình để phát triển kinh tế gia đình. Ông Ánh mạnh dạn lập vườn ươm giống cây tràm, mở rộng trồng rừng, trồng cây cao su. Khoản vốn 200 triệu đồng vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giúp gia đình ông vượt qua khó khăn. Hiện nay, ông Võ Văn Ánh đã có 10 ha rừng tràm, 2 ha cây cao su, 1,5 ha vườn ươm, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động tại địa phương: “Nguồn vốn của gia đình không có nên lên nhờ ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn về làm ăn. Triển khai các mô hình cây lâm nghiệp, vườn ươm cây giống, trồng cây ăn quả làm ăn ổn định, hiệu quả tốt, tạo công ăn việc làm quanh năm cho bà con”.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính sách “tam nông” luôn được địa phương chú trọng, chính quyền địa phương cùng ngân hàng luôn hỗ trợ người dân phá triển sản xuất ngày càng hiệu quả: “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo điều kiện rất thuận lợi khi người nông dân cần đến nguồn vốn để tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng trích 1 phần phúc lợi xã hội để đầu tư xây dựng thêm các phòng học, các trạm y tế cho địa phương để tăng thêm các tiêu chí đạt được, góp phần cùng huyện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Hải Quân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm nay, tổng dư nợ cho vay của Agribank tỉnh Quảng Trị là 10.928 tỷ đồng; trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn 7.132 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hải Quân, Agribank Quảng Trị tiếp tục phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững: “Trong dự định sắp tới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là tiếp tục đẩy mạnh cho vay qua Tổ vay vốn thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Cũng xác định rằng trong tương lai sẽ phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nông nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể từ cấp tỉnh cho đến các chi hội trong việc cung cấp vốn để đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời cho vay nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững”./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn