Đhị tỉnh Quảng Trị, xọoc vêy bấc Công ty lâm nghiệp đươi dua đhăm k’tiếc, coh đếêc đhanuôr căh zập k’tiếc đoọng bhrợ têng cha. T’cooh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọong năl, tỉnh nắc lêy pa chô k’tiếc âng apêê Công ty lâm nghiệp, pa đớp đoọng ha vel đong k’đhợơng lêy.

Tước c’moo 2020, tỉnh Quảng Trị nắc bhrợ têng xang bh’rợ pa chô k’ra bhầu hecta k’tiếc âng apêê Công ty lâm nghiệp đọong pa đớp đoọng ha pêê vel đong k’đhợơng lêy. Xọoc đâu, Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải xọoc đươi dua k’nặ 5.100 ha k’tiếc, ting cơnh c’lâng bh’rợ nắc pa đớp 966 ha đoọng  ha vel đong k’đhợơng lêy; Công ty Lâm nghiệp Bến Hải xọoc đươi dua lâh 8.600 ha k’tiếc nắc pa đớp lâh 3.200 ha; Công ty Lâm nghiệp Đường 9 xọoc đươi dua 7.500 ha k’tiếc nắc pa đớp đoọng lâh 3.600ha đhăm k’tiếc. Tợơ ơy pa đớp k’tiếc crâng, apêê vel đong nắc lêy cha mệêt, pa đớp đoọng ha đhanuôr bhrợ têng. Xọoc đâu đhr’năng pa chô k’tiếc dzợ lưm k’đhap k’ra tu bấc đhăm k’tiếc ơy crêê đhanuôr pay k’xịa đươi dua tợơ bấc c’moo đâu./.

Quảng Trị: Thu hồi hàng ngàn héc ta đất của các Công ty lâm nghiệp giao cho người dân

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có nhiều Công ty lâm nghiệp sử dụng nhiều diện tích đất, trong khi người dân thiếu đất sản xuất. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ tiến hành thu hồi đất của các Công ty lâm nghiệp, bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Đến năm 2020, tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn tất việc thu hồi hàng ngàn héc ta đất của các Công ty lâm nghiệp để bàn giao cho các địa phương quản lý. Hiện nay, Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải đang sử dụng gần 5.100 ha đất, theo phương án sẽ bàn giao 966 ha cho địa phương quản lý; Công ty Lâm nghiệp Bến Hải đang sử dụng hơn 8.600 ha đất sẽ bàn giao hơn 3.200 ha; Công ty Lâm nghiệp Đường 9 đang sử dụng 7.500 ha đất sẽ bàn giao lại 3.600ha diện tích đất. Sau khi nhận bàn giao diện tích đất rừng, các địa phương sẽ xem xét, giao lại cho người dân sản xuất. Hiện nay quá trình thu hồi đất còn gặp khó khăn do nhiều diện tích đất đã bị người dân lấn chiếm sử dụng nhiều năm nay./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn