Pa tệêt pr’họp g’luh 10, Quốc hội khoá 14, t’ngay 23/10, Quốc hội xợơng bha ar đăh dự án Luật pa liêm bhr’lậ bơr pêê rau xa nay âng Luật zêl, cha groong HIV/AIDS lâng prá xay trực tuyến đăh dự án luật nâu.

        Bha ar tờ trình âng Chính phủ đoọng lêy tợơ lâh bêl Luật HIV 2006 bơơn pa căh, apêê bh’rợ đương zêl, cha groong HIV/AIDS bơơn xay bhrợ p bhưah, đh’rưah âng vêy bh’nơơn dal. Đhơ cơnh đếêc, luật HIV 2006 ơy pa căh pazêng rau căh ơy liêm, rau dzợ k’đhap. Tu cơnh đếêc, apêê boop p’rá prá xay pa căh rau za zưm ta nih bhlầng đoọng bhr’lậ luật nâu.

       Pa căh rau ting xợơng âng dự án luật quy định ta bhưah đợ apêê bơơn pa đăn lâng thông tin ma nuyh bọo HIV, apêê đại biểu moon nắc bhiệc bhrợ ta bhưah nâu nắc lêy tệêm ngăn bhiệc bhrợ têng quy định đăh k’đhợơng lêy nhà nước coh bhiệc đương zêl, cha groong HIV, t’vaih pr’đợơ liêm buôn đọong ma nuyh bọo HIV đâh bơơn xay moon, k’rang lêy, pa dưah tệêm ngăn. Ha dợ đại biểu Lê Thị Yến, k’bhuh Phú Thọ k’đươi moon Ban xrặ bhrợ nắc lêy cha mệêt pa liêm bhiệc pa lớơp xa nay âng cha nắc ma nuyh, manuyh bọo HIV tệêm ngăn quyền lâng rau liêm choom crêê xa nay âng ma nuyh bọo./.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS

  Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, ngày 23/10, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và thảo luận trực tuyến về dự án luật này.

  Tờ trình của Chính phủ cho thấy sau khi Luật HIV 2006 được ban hành, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả cao. Tuy nhiên, luật HIV 2006 đã bộc lộ những tồn tại, bất cập. Vì vậy, các ý kiến thảo luận bày tỏ nhất trí cần thiết sửa đổi luật này.

  Bày tỏ nhất trí dựa án luật quy định mở rộng chủ thể được  tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, các đại biểu cho rằng việc mở rộng này là cần thiết để đảm bảo việc thực hiện quy định về quản lý nhà nước trong việc phòng, chống HIV, tạo thuận lợi để người nhiễm HIV sớm được tư vấn chăm sóc, điều trị bảo đảm sức khỏe. Song  đại biểu Lê Thị Yến, Đoàn Phú Thọ đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét điều chỉnh việc bảo mật thông tin của cá nhân,  người nhiễm HIV đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn