Đhị Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bhrợ têng Hội nghị xay moon quyết định pa căh Hội đồng xay moon đăh acoon coh  (khóa 9) nhiệm kỳ 2019-2024. Ting đếêc, Ban Chủ nhiệm Hội đồng pazêng 3 cha nắc. Pa căn Bùi Thị Thanh, bêl a hay bhrợ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bhrợ Chủ nhiệm Hội đồng xay moon đăh a coon coh.

Đhị hội nghị, apêê đại biểu đọong boop p’rá xay moon c’lâng bh’rợ c’moo 2020 lâng chroi k’rong boóp p’rá đoọng ha pêê bha ar xrắ đăh acoon coh. Ting đếêc, coh c’moo đâu, Hội đồng nắc pa zưm lêy cha mệêt đăh đhr’năng đhanuôr acoon coh lướt ặt ma mông đhị zr’lụ Tây Nguyên; pa zưm bhrợ têng Hội nghị chroi k’rong boóp p’rá ooy dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa 13 apêê xa nay đăh bh’rợ acoon coh lâng bh’rợ acoon coh; lêy cha mệêt bhiệc bhrợ têng Quyết định 12 âng Thủ tướng đăh “pr’đợơ chơih pay, đươi xợơng lang chính sách cơnh lâng ma nuyh vêy chr’năp dal coh đhanuôr acoon coh”.

Apêê boop p’rá âng đại biểu đhị Hội nghị cung k’đươi moon k’rong xay moon, t’pâh apêê lang đhanuôr pa dưr c’rơ đại đoàn kết pazêng acoon coh, thi đua học tập, pa bhrợ ta têng liêm t’mêê, bhrợ têng ta nih đha nâng, zư lêy rau liêm choom âng đhanuôr crêê xa nay; T’bhlầng xay moon xã hội, ting pâh zêl cha groong t’tông k’rooch, ta uôh, bhrợ pa dưr Đảng, Nhà nước liêm k’rơ./.

Ra mắt Hội đồng Tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định ra mắt Hội đồng tư vấn về Dân tộc (khóa 9) nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Ban Chủ nhiệm Hội đồng gồm 3 người. Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 và tư vấn góp ý một số văn bản về lĩnh vực Dân tộc. Theo đó, trong năm nay, Hội đồng sẽ phối hợp khảo sát về tình hình di cư trong đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên; phối hợp tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa 13 các nội dung về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; khảo sát việc thực hiện Quyết định 12 của Thủ tướng về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị cũng đề nghị tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tăng cường phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn