Tỉnh Sóc Trăng xọoc vêy 36 chr’val lâng 72 vel pa  bhlầng k’đhap k’ra âng zr’lụ 2. Cơnh lâng 52 chr’val, phường, thị trấn vêy bấc đhanuôr acoon coh, tỉnh Sóc Trăng pa bhlầng pa ghit đhị quy hoạch, bhrợ pa dưr k’bhuh cán bộ bh’cộ bha lầng nắc ma nuyh acoon coh. Đươi tợơ đếêc, bấc cán bộ, công chức đhị cơ sở ơy pa dưr liêm c’rơ bh’rợ, lứch loom p’too pa choom đhanuôr acoon coh pa xiêr đha rựt, pa dưr dal bh’nơơn pr’ặt tr’mông.

Tợơ c’moo 2014 tước đâu, tỉnh Sóc Trăng ơy chơih pay 66 ứng viên ting cơnh Đề án tợơp bhrợ têng t’pâh sinh viên tốt nghiệp đại học ra pặ bhiệc bhrợ đhị apêê chr’val, coh đếêc, acoon coh Khmer vêy 16 ứng viên, pay k’nặ 24%./.

Sóc Trăng: Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 36 xã và 72 ấp đặc biệt khó khăn thuộc vùng 2. Đối với 52 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Sóc Trăng đặc biệt chú trọng quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải là người DTTS. Nhờ đó, nhiều cán bộ, công chức ở cơ sở đã phát huy tốt năng lực, tận tình hướng dẫn đồng bào các dân tộc giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã chọn được 66 ứng viên theo Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm việc tại các xã, trong đó, dân tộc Khmer có 16 ứng viên, chiếm gần 24%./. Ảnh bìa Q.K

                                                                           (Báo Dân tộc)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn