Tỉnh Sơn La t’mêê bhrợ têng Hội nghị pazưm pr’lứch 10 c’moo bhrợ têng chính sách chroót zên dịch vụ môi trường crâng c’moo 2009-2019.

10 c’moo hanua, tỉnh Sơn La nắc ơy k’đươi moon, bơơn lấh 1.150 tỷ đồng tơợ zâp apêê đươi dua dịch vụ môi trường crâng đoọng lêy đoọng ha zâp bh’rợ crêê tước zư lêy lâng pa dưr pa xớc crâng cóh vel đông.

Zâp c’moo, đhị Sơn La vêy lấh 43.000 c’la crâng bơơn đươi chr’nắp liêm tơợ dịch vụ môi trường crâng lâng zâp râu chr’nắp liêm lơơng tơợ crâng đơơng chô, 537 r’bhâu ooy pa zêng lấh 637 r’bhâu hecta crâng xoọc dzợ váih âng tỉnh bơơn zư lêy lâng pa dưr pa xớc tơợ dịch vụ môi trường crâng. Ooy đâu, zúp đoọng đhanuôr ắt pazưm lấh mơ lâng crâng, chất lượng crâng, môi trường sinh thái ting bhr’dzang bhrợ pa liêm. lấh mơ, đợ tu bhiệc bhrợ cắh liêm crêê quy định đắh k’đhơợng zư lêy crâng, k’đhơợng zư lêy n’loong xiêr zêng 3 đắh cr’noọ bh’rợ đợ tu bhiệc mốp lết, đợ đhị k’tiếc lâng n’loong bil hư. Ooy c’moo 2018 nắc xiêr k’noọ 1 r’bhâu ting lêy lâng c’moo 2009./.

(Ảnh: Như Quỳnh)

Sơn La: Trên 43 nghìn chủ rừng được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giai đoạn 2009 – 2019.

10 năm qua, tỉnh Sơn La đã huy động được trên 1.150 tỷ đồng từ các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng để chi cho các hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn.

Hàng năm, tại Sơn La có trên 43.000 chủ rừng được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng và các lợi ích khác từ rừng mang lại; 537 nghìn trong tổng số trên 637 nghìn ha rừng hiện còn của tỉnh được bảo vệ và phát triển từ nguồn dịch vụ môi trường rừng. Qua đó, giúp người dân gắn bó hơn với rừng, chất lượng rừng, môi trường sinh thái từng bước được cải thiện. Đặc biệt, số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản giảm sâu cả 3 tiêu trí số vụ vi phạm, số diện tích và số lâm sản bị thiệt hại. Riêng năm 2018 giảm gần 1 nghìn vụ so với năm 2009./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn