Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr! xang bêl xay moon c’lâng bh’rợ thi tốt nghiệp THPT 2014, lứch c’xêê 2 t’mêê đâu, bộ giáo dục lâng đào tạo nắc ơy pa’glúh moon xa’nay bh’rợ bhr’lậ, pa’xoọng quy chế thi tốt nghiệp THPT đoỌng lêy pay cớ boọp p’rá xay moon âng đhanuôr. Lấh mơ đợ cr’liêng xa’nay đắh c’lâng bh’rợ thi ơy moon pa’glúh, xa’nay bh’rợ nâu dzợ vêy 2, 3 râu bhr’lậ paliêm crêê tước bhiệc thi lâng học sinh pấh thi bhrợ đhuôr k’rang tu dzợ 3 c’xêê hơơn ặ nắc tước g’lúh thi.

Xay moon ooy đợ cr’liêng xa’nay bhr’lậ paliêm cóh dự thảo, hiệu trưởng zâp trường THPT zêng moon nắc pa’xiêr râu zr’nắh k’đhạp lâng doọ lấh bil bal bấc râu đoọng ha đhanuôr, hân đhơ cơnh đêếc, k’đhạp đoọng xay moon liêm gít chất lượng âng g’lúh thi nâu. PGS.TS Văn Như Cương, hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh-Hà Nội moon, pa’xiêr thi tơợ 6 môn dzợ 4 môn nắc bhrợ râu tin đươi đắh bhiệc xay moon pazêng học sinh, tu nắc vêy đợ râu cắh liêm crêê moót bhrợ. Lấh mơ, bhiệc tr’xăl đắh lêy cha’mêết điểm thi tốt nghiệp nắc đợ mơ đỗ tốt nghiệp bơơn 99,9%. Tu cơnh đâu, điểm pazưm pr’lứch học lớp 12 nắc đoo phao trông dấc liêm chr’nắp đoọng ha học sinh vêy điểm thi dứp trung bình cung choom đỗ tốt nghiệp:

Bêl ahay, xoọc bêl ahêê đỗ tốt nghiệp 97, 08% ahêê nắc moon thi cơnh đêếc nắc cắh xay moon liêm crêê cơnh bhiệc pachoom lâng học lâng lalua đhr’năng âng học sinh. Tu cơnh đâu, hadang c’moo đâu ahêê đỗ tốt nghiệp 99,9% nắc ahêê xay moon bhiệc nâu ha cơnh. Tu zâp râu tr’xăl nắc tước c’noọ bh’rợ n’nắc, cắh choom bhrợ têng bhiệc xay moon liêm crêê lâng lalua, liêm choom âng học sinh 1 cơnh liêm ta’níh lâng crêê, đoọng bhrợ pr’đơợ ha bhiệc xét tuyển ooy trường pachoom bh’rợ tr’nêng lâng trường đại học. lâng hadang cơnh đâu, acu moon đợ râu padưr paliêm âng hêê nắc cung cắh choom.

Lâng đợ râu bhr’lậ paliêm đắh bhiệc bhrợ têng thi, 2, 3 boọp p’rá xay moon, bhiệc zâp trường bhrợ padưr 1 hội đồng thi lâng hadang thi liên trường nắc cắh choom hr’lục học sinh zâp trường lalay ooy 1 phòng thi nắc bhrợ ta’úah đắh zên lâng manứih bêl thi. Bhiệc pazao độp pay đề thi nắc bil bấc cr’chăl t’ngay lấh mơ tu đợ mơ hội đồng thi âng zâp vel đông nắc bấc lấh mơ lâng tổ chức thi ting bha’nụ trường cơnh bêl ahay.

T’coóh Đỗ Tiến Minh, hiệu trưởng trường THPT Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc moon, bộ giáo dục lâng đào tạo la’lấh pr’hân lâng cắh p’gít lêy liêm bêl moon pa’glúh đợ râu xăl t’mêê đắh thi cử. tu dzợ mơ 3 c’xêê hơơn ặ nắc tước g’lúh thi, hadợ bấc cr’liêng xa’nay xay moon bhr’lậ paliêm cung cắh ơy bơơn xay moon gít, bhrợ đhanuôr k’rang bhlâng:

Bhiệc xăl t’mêê bêl ooy cung bhrợ tr’xăl bấc cóh xã hội nắc đoo bhiệc cơnh đêếc, hân đhơ cơnh đêếc, c’la cu nắc manứih k’đhơợng bhrợ cung xâng lalay cơnh. Ơy xay moon n’hâu, kiêng xăl t’mêê nắc lêy vêy cr’chăl t’ngay k’noọ lêy liêm gít. Bộ chủ quan bhrợ tr’xăl đấh nắc bơơn lêy râu cắh liêm crêê âng ngành, apêê lêy nắc cơnh đợ apêê bhrợ xa’nay bh’rợ nâu moon k’đươi bhiệc nâu mưy cơnh pr’hân, crêê lâng râu xay moon N’jứah ha’luông, n’jứah rapặ hàng.

Tước đâu, Bộ giáo dục lâng đào tạo cung cắh ơy xay moon gít c’lâng bh’rợ thi tốt nghiệp THPT ooy 2 t’ngay, 2 t’ngay m’pâng, 3 t’ngay cắh cậ 4 t’ngay lâng bhiệc thi ha cơnh bhrợ nhà trường lâng học sinh k’rang. Dzợ mơ 3 c’xêê hơơn ặ nắc tưíơc g’lúh thi tốt nghiệp THPT, Bộ giáo dục lâng đào tạo đoọng zâp trường ra’văng bh’rợ thi lâng học sinh k’rêệm loom ôn tập đoọng ha g’lúh thi nâu./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn