Bhrợ têng liêm ghit Chỉ thị âng Thủ tướng Chính phủ đăh đoọng đhanuôr ặt pa tuông, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 căh ơy bhrợ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 cr’chăl c’moo 2020-2025 coh cr’chăl đoọng đhanuôr ặt pa tuông.

Tước tợơp c’xêê 7, apêê Đảng bộ âng Đảng uỷ Quân khu 5, Đảng bộ quân sự apêê tỉnh, thành phố zr’lụ miền Trung-Tây Nguyên ơy bhrợ têng xang bhiệc  bhrợ teng Đại hội Đảng bộ. Bh’rợ ra văng đoọng ha Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 ơy bhrợ têng xang tợơ c’xêê 7 đăh bh’rợ bhrợ têng, đề án nhân sự, bh’rợ văn kiện lâng ơy bơơn Quân uỷ Trung ương đoọng bhrợ têng. Ting cơnh xa nay za zưm, moon đớc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 bơơn bhrợ têng tợơ t’ngay 5 tước t’ngay 7/8. Đhơ cơnh đếêc tu đhr’năng pr’luh Covid-19 dưr vaih bấc cơnh kị, trơơi boọ coh zr’lụ đhanuôr ặt ma mông tu cơnh đếêc Đảng uỷ Quân khu 5 pa đhêy bhrợ têng Đại hội đương tước bêl vêy xa nay xay moon t’mêê.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 (ngày 26/6)

Tạm hoãn Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 để tập trung phòng chống dịch

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 không triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian giãn cách xã hội.

Đến đầu tháng 7, các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân khu 5, Đảng bộ Quân sự các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 đã hoàn thành từ tháng 7 về công tác tổ chức, đề án nhân sự, công tác văn kiện và đã được Quân ủy Trung ương phê duyệt. Theo kế hoạch chung, dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7/8. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, lây lan trong cộng đồng nên Đảng ủy Quân khu 5 tạm hoãn tổ chức Đại hội chờ đến khi có chỉ đạo mới.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn