UBND tỉnh Quảng Nam t’mêê vêy bha ar bha tơ p’too moon pazêng sở ngành, trường đại học, cao đẳng đhị zr’lụ tỉnh pazum đh’rưah xay bhrợ liêm choom bh’rợ tr’nêng đoọng bhrợ pr’đơợ ha sinh viên Lào lâng Campuchia văl học cớ.

  UBND tỉnh Quảng Nam pazao ooy Công an tỉnh p’too moon Phòng Quản lý xuất nhập cảnh zup zooi bh’rợ bhrợ têng bha ar bha tơ nhập cảnh lâng sinh viên Lào tước học tập đhị Quảng Nam ting cơnh ta đang moon âng Lào. Pazêng trường Đại học, Cao đẳng lâng pazêng đơn vị crêê tước ra văng liêm bh’rợ đương đơp, đoọng ăt la lay lâng sinh Lào mọt ooy tỉnh hêê. Ting n’năc bhrợ têng bh’rợ xay moon t’nooi sinh viên Lao tước, pazum đh’rưah lâng Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đoọng xay moon ooy pazêng đơn vị crêê tước, sinh viên Lào bơơn n’năl lâng ta đang moon n’đăh pr’zơc pazum bhrợ đh’rưah xay moon đoọng ha sinh viên, học viên ting lướt đh’rưah lâng c’bhuh, mọt đhị cửa khẩu Đắc Tà Oọc- Nam Giang đoọng bhrợ t’vaih râu liêm buôn ha bh’rợ đương đơơng âng. Sở Giao thông vận tải đơc xe đoọng đơơng âng đợ sinh viên, học viên Lào mọt đhị cửa khẩu Đắc Tà Oọc lâng đơơng âng ooy zr’lụ đoọng ăt la lay ting cơnh xa nay. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế ra văng pazêng râu pr’đươi đoỌng ăt la lay đhị Trường Trung cấp Cảnh sát nhân sân V (Thăng Bình) lâng đợ sinh viên Lào mọt ooy tỉnh./.

                                                                                                 Ảnh minh họa

Tạo điều kiện cho sinh viên Lào sang học tập tại Quảng Nam

  UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia trở lại nhập học.

  UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ việc lập thủ tục nhập cảnh đối với sinh viên Lào sang học tập tại Quảng Nam theo đề nghị của phía Lào. Các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo phương án tiếp nhận, cách ly tập trung đối với sinh viên Lào nhập cảnh. Đồng thời làm đầu mối cung cấp danh sách sinh viên Lào cần nhập cảnh; phối hợp Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thông báo cho các đơn vị liên quan, sinh viên Lào được biết và đề nghị phía bạn phối hợp thông báo cho sinh viên, học viên đi theo đoàn, nhập cảnh tại cửa khẩu Đắc Tà Oọc - Nam Giang nhằm thuận lợi cho công tác đưa đón. Sở Giao thông vận tải bố trí phương tiện để tiếp đón số sinh viên, học viên Lào nhập cảnh tại cửa khẩu Đắc Tà Oọc và đưa về nơi cách ly tập trung theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận vào khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình) đối với số sinh viên Lào nhập cảnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn