Ra diu 22/1, đhị Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương âi pa đơp quyết định pa dzooc quân hàm tơợ Trung tướng dzooc Thượng tướng cơnh lâng 2 cha năc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năc t’cooh Nguyễn Tân Cương lâng t’cooh Võ Minh Lương.

  Bơr cha năc bơơn pa dzooc quân hàm Thượng tướng năc đợ bh’cộ bha lâng liêm crêê bơơn Đảng, Nhà nước, đha nuôr, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăp đươi, k’đươi k’đhơợng bhrợ apêê bh’rợ chr’năp coh quân đội.

  Bâc c’moo ha nua, đhị apêê bh’rợ pa bhrợ, coh zâp đoo pr’đơợ n’đoo, a nhi Nguyễn Tân Cương lâng Võ Minh Lương zêng pa căh ghit năc đợ cán bộ nhâm loom chính trị, pr’ăt bh’rợ liêm ch’ngaach; gương mẫu, trách nhiệm, năc trung tâm  đoàn kết, vêy pr’chăp tr’xăl t’mêê lâng z’hai bhrợ têng liêm bh’rợ tr’nêng bơơn k’đươi./.

Thăng quân hàm Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  Sáng 22/1, tại Phủ chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương.

  Hai đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng là những tướng lĩnh ưu tú được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao giữ các cương vị, trọng trách trong Quân đội.

  Những năm vừa qua, trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương đều tỏ rõ là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                      (VTV)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn