Bêl tr’lum lâng đhanuôr quận Thanh Khê ra văng pr’họp x’rịa c’moo HĐND thành phố Đà Nẵng, t’cooh Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố xay moon, xoỌc đâu thành phố xoọc hợp đồng xay moon xa nay bh’rớ âng Singapore bhrợ têng cớ quy hoạch zazum thành phố cr’chăl 2030 – 2045 ting cơnh xa nay đanh đươnh. Xay moon đớc, x’rịa c’moo đâu năc xay bhrợ liêm xang quy hoạch zazum. Bêl xay bhrợ, apêê đương xay moon bh’rớ năc xay moon lâng chính quyền thành phố muy bơr rau xa nay, coh đêếc vêy bh’rớ căh choom bhrợ cảng Liên Chiểu năc choom bhrợ t’bhưah ch’nang Tiên Sa. Hân đhơ cơnh đêếc, thành phố Đà Nẵng xay moon, ch’nang Liên Chiểu năc ơy vêy thành phố lâng apêê bộ ngành pa chăp ch’mêêt lêy coh bâc c’moo, năc vêy Bộ Chính trị ơy prá xay xang lâng Đà Nẵng năc dzợ xay moon năc bhrợ têng ch’nang Liên Chiểu. T’cooh Huỳnh Đức Thơ xay moon, ch’nang Tiên Sa ting t’ngay năc xăl ooy ch’nang du lịch, ch’nang đoọng ha bhuông ga măc tươc boọ lâng quân sự./.

 

Thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu 

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện nay thành phố đang hợp đồng với đơn vị tư vấn của Singapore làm lại quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2030-2045 mang tính dài hạn. Dự kiến, cuối năm nay sẽ hoàn thành quy hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nhà tư vấn đề xuất với chính quyền thành phố một số kiến nghị, trong đó có việc không nên làm cảng Liên Chiểu mà nên mở rộng cảng Tiên Sa. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng xác định, cảng Liên Chiểu đã được thành phố và các bộ ngành nghiên cứu nhiều năm, được Bộ Chính trị thông qua và Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu. Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, cảng Tiên Sa sẽ dần chuyển sang sử dụng cảng du lịch, bến du thuyền và quân sự./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn