# Đây là bài hát Chương trình gửi tặng bạn Bình Phạm, xóm Nhà Chồ, đường Trần Hưng Đạo ĐN
(https://www.facebook.com/binh.pham.543?fref=ts)
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn