Chính quyền thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam t’mêê vêy bha ar xay moon pa rơớt đhanuôr lâng rau xa nay cắh la lua ooy muy bơr đơn vị hành chính cấp chr’val âng vel đong n’nâu k’nặ pazum ooy thành phố Đà Nẵng. L’lăm đêếc công ơy vêy xa nay cắh la lua ooy bh’rợ pác 4 chr’val âng chr’hoong Hoà Vang pazêng: Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Phong lâng Hoà Tiến váih quận t’mêê vêy đhơ nớc nắc Hiếu Đức. Cr’noọ âng c’bhúh đương pa câl k’tiếc nắc xay moon xa nay cắh la lua đoọng bơơn pa dzoóc chr’nắp âng k’tiếc bấc lấh mơ đoọng ta bơơn pay pa chô zên ha c’la đay.

 

Tơợ xang tết Nguyên đán tước nâu cơy, thị trường k’tiếc cóh muy bơr zr’lụ n’đắh Bắc tỉnh Quảng Nam dưr ắt lâng đhr’năng cắh liêm crêê. Chr’nắp âng k’tiếc ta luôn vêy c’bhúh đương xay moon pa câl k’tiếc pa dzoóc dal lấh mơ. Đhị pazêng vel đong cơnh Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Dương… thị xã Điện Bàn, chr’nắp âng k’tiếc bấc lấh mơ. Nắc cóh 1 c’xêê ahay, muy bơr zr’lụ chr’nắp âng k’tiếc dưr dzoóc lấh tơợ 2 tước 3 chu t’piing lâng l’lăm Tết. T’mêê đâu, c’bhúh đương xay moon pa câl k’tiếc nắc tông ch’chơơl xay moon ooy bh’rợ pazum thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ooy thành phố Đà Nẵng. Nắc đơớh hân, t’coóh xa nay UBND thị xã Điện Bàn vêy bha ar xay moon pa rơớt đhanuôr n’năl rau la lua âng pazêng g’lúh pa dzoóc chr’nắp cắh la lua âng k’tiếc, tơợ đêếc nắc rơớt cóh bh’rợ câl bhlêy quyền đươi dua k’tiếc, cắh tu rau bơơn pay pa chô cóh tr’nơớp nắc pa câl lứch k’tiếc ắt, k’tiếc pa bhrợ, bhrợ rau cắh liêm crêê ooy pr’ắt tr’mông đanh đươnh cóh ha y chroo âng pr’loọng đong.

Công đhị thị xã Điện Bàn, xa nay ooy bh’rợ bhrợ têng Dự án Làng Đại học nắc đơớh dưr váih rau tu đoọng apêê câl k’rong k’tiếc pa dzoóc chr’nắp âng k’tiếc. T’coóh Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xay moon, pazêng dự án đhị Điện Nam – Điện Ngọc nắc đhiệp tơớp bhrợ têng, nắc dzợ bấc bh’rợ tr’nêng ng’xay bhrợ cơnh zên, pa tơơi đhanuôr chroót pa chô cr’van. T’coóh Úc xay moon, Dự án Làng Đại học nắc Đại học Đà nẵng bhrợ c’la bhrợ têng. Xoọc đâu, c’la k’rong bhrợ nắc đhiệp xay moon ooy Bộ Xây dựng bha ar bhr’lậ dự án. Chính quyền thị xã Điện Bàn xoọc xay moon tỉnh ooy c’lâng bh’rợ bhrợ t’bhứah Lang Đại học tơợ 190 héc ta ( n’đắh Quảng Nam) tước 250 héc ta đoọng pazum pazêng đợ pr’loọng đong đhanuôr ooy đhăm ắt mamông t’mêê: “Bhrợ teng quy hoạch xang nắc azi vêy xay moon ooy UBND tỉnh đoọng tỉnh xay moon ooy Chính phủ chêếc đợ zên đoọng bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê l’lăm, xang n’nắc nắc vêy quy hoạch cớ bh’rợ pa tơơi đhanuôr cóh bhươl cr’noon Đại học. Ha dang cắh bhrợ têng bh’rợ n’nắc nắc tơợt lang bhươl cr’noon Đại học đhơ ắt cơnh đêếc. T’bhlâng xay bhrợ nhâm mâng chr’nắp âng k’tiếc doọ choom dzoọc dzal, xoọc đêếc nắc vêy ng’prá xay ooy bh’rợ pay pa chô k’tiếc. Ha dang cắh ch’mêết lêy chr’nắp âng k’tiếc cơnh xoọc đâu nắc đhơ đhơ cơnh công cắh choom pa tơơi đhanuôr pay pa chô k’tiếc, bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê, bhrợ t’váih rau cắh liêm crêê cóh ha y chroo”.

Ton đươi ooy đhr’năng cóh muy bơr zr’lụ đhăm k’tiếc âng thành phố Đà Nẵng lâng tỉnh Quảng Nam dzoóc dal, muy bơr c’la k’rong bhrợ nắc pa têết đh’rứah lâng muy bơr doanh nghiệp pa câl k’tiếc k’bunh đoọng đh’rứah bhrợ têng dự án lâng pác rau bơơn pay pa chô ting cơnh xa nay gr’hoót. Rau la lua n’nâu nắc dưr váih cóh pazêng dự án k’tiếc k’bunh đhị tỉnh Quảng Nam. Xoọc đâu, bấc bhlâng c’la k’rong bhrợ nắc ơy ma bhrợ hợp đồng lâng doanh nghiệp pa câl k’tiếc k’bunh đoọng pay pa chô rau liêm choom. Nắc tu rau đâu bhrợ bấc rau cắh liêm crêê, pa bhlâng nắc cóh bh’rợ xay bhrợ quyền lợi âng ta mooi đoo bêl dưr váih đhr’năng tr’zeng. T’coóh Trịnh Xuân Thái, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xay moon, bấc dự án cắh ơy zập pr’đơợ đoỌng xay moon bhrợ têng xang, đoọng bha ar bhrôông nắc c’la k’rong bhrợ ơy ký hợp đồng lâng apêê bhrợ têng bh’rợ xay moon k’rong zên bhrợ têng: “Xoọc đâu, ting cơnh xa nay xay moon tơợ Phòng Quy hoạch, lâng 79 dự án âng Sở Xây dựng ơy pay đoọng nắc pazêng 79 dự án n’nắc cắh ơy zập pr’đơợng đoọng pa câl. Tu, zập pr’đơợ bel Sở Xây diựng ch’mêết lêy bh’rợ xay bhrợ vêy u xang cắh, xang n’nắc đoọng bha ar bhrôông lâng Sở Xây diựng xay moon zập pr’đơợ nắc xoỌc đêếc vêy choom pazao đoọng bha ar bhrôông ha ta mooi, nắc pazêng dự án nắc lứch cắh ơy ta bhrợ tước đêếc”.

Ting cơnh t’coóh Nguyễn Hiền Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, tơợ xang Tết Nguyên đán tước nâu cơy, đợ ta mooi tước câl k’tiếc đhị doanh nghiệp n’nâu bấc lấh mơ. Bấc bhlâng nắc tơợ zr’lụ Tây Bắc n’đắh Nam thành phố Đà Nẵng đăn lâng tỉnh Quảng Nam. Chr’nắp âng bh’rợ tr’câl ta luôn dzoóc dal, bấc ta mooi cắh chêếc ta moóh ghít k’tiếc n’nắc nắc âng c’bhúh hân đoo bhrợ têng, vêy liêm crêê ooy xa nay pháp lý, đhr’năng xay bhrợ dự án hay cắh. t’coóh Nình xay moon, chr’nắp âng k’tiếc dưr dzoóc dal đơớh nắc đhiệp đươi dua bấc ooy thị trường cóyh m’pâng cơnh đêếc nắc cắh vêy u váih đanh đương: “Đoọng đhanuôr bơơn k’đhơợng đươi k’tiếc k’bunh n’nắc la lua bơơn bhrợ đong ắt nắc 5 c’moo cắh cậ 6 c’xêê? Cơnh đêếc nắc 5 c’moo t’tun nắc vêy xang pr’đươi cắh cậ 6 c’xêê t’tun nắc xang pazêng rau pr’đươi. Rau đêếc đươu dua bấc ooy đhr’năng bh’rợ bhrợ têng âng c’la k’rong bhrợ dự án. Ha dang c’la k’rong bhrợ xay bhrợ đơớh, xay bhrợ crêê cơnh nắc đhanuôr bơơn đươi dua rau liêm choom, ha dang xay bhrợ zí, cắh cậ xay bhrợ nắc mơ a tốh nắc đhanuôr cắh rau bơơn đươi dua, bil bal bấc”./.

 

Cẩn trọng với chiêu trò tung tin đồn thất thiệt, thổi giá đất nền tại Quảng Nam và Đà Nẵng

                                                                PV Hoài Nam/ VOV- miền Trung

Chính quyền thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản cảnh báo người dân về những tin đồn thất thiệt về một số đơn vị hành chính cấp xã của địa phương này sẽ sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng. Trước đó cũng đã xuất hiện tin đồn về việc tách 4 xã của huyện Hòa Vang gồm: Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Tiến thành quận mới có tên là Hiếu Đức. Mục đích của giới "cò" đất tung tin đồn thất thiệt nhằm “thổi” giá đất cao ngất ngưỡng để trục lợi.

Kể từ sau tết Nguyên đán đến nay, thị trường bất động sản một số khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn. Giá đất không ngừng được giới “cò” đất đẩy lên cao. Tại các phường Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Dương… thị xã Điện Bàn, giá đất tăng chóng mặt. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, một số nơi giá đất đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước Tết. Mới đây, "cò" đất lại tung tin đồn thất thiệt về việc sáp nhập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào thành phố Đà Nẵng. Ngay lập tức, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn có văn bản cảnh báo người dân biết được bản chất của các đợt "sốt ảo" về giá đất, qua đó thận trọng trong việc mua bán quyền sử dụng đất, không vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở, đất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống lâu dài sau này của gia đình.

        Cũng tại thị xã Điện Bàn, thông tin về khởi động lại Dự án Làng Đại học lập tức trở thành cái cớ để giới đầu cơ đẩy giá đất lên cao. Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, tất cả dự án tại Điện Nam- Điện Ngọc chỉ mới bắt đầu, phía trước còn rất nhiều thủ tục cần hoàn tất như vốn, giải tỏa đền bù. Ông Úc cho biết, Dự án Làng Đại học do Đại học Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư mới trình Bộ Xây dựng hồ sơ điều chỉnh dự án. Chính quyền thị xã Điện Bàn đang trình tỉnh cho chủ trương mở rộng Làng Đại học từ 190 héc ta (phía Quảng Nam) lên 250 héc ta để “dung nạp” hết số hộ dân tái định cư: “Làm quy hoạch xong chúng tôi mới báo cáo UBND tỉnh để tỉnh báo cáo Chính phủ tìm nguồn vốn để trước mắt là xây dựng khu tái định cư đã, lúc đó mới quay lại nói chuyện giải tỏa làng Đại học. Nếu không làm được chuyện đó thì muôn đời làng Đại học đứng yên. Cố gắng kiểm soát được giá đất, lúc đó mới quay lại câu chuyện  giải phóng mặt  bằng. Còn nếu không kiểm soát được giá đất như hiện nay thì chắc chắn công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư sẽ là hệ lụy”.

        Lợi dụng giá đất một số khu vực ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tăng cao, một số chủ đầu tư đứng ra liên doanh, liên kết với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cùng triển khai dự án và phân chia lợi ích theo thỏa thuận cam kết. Thực tế này đã xảy ra ở hầu hết các dự án bất động tại tại tỉnh Quảng Nam. Hiện, trong số 79 dự án bất động sản ở thị xã Điện Bàn, chỉ có 1 phần 3 trong số đó đã được cấp giấy phép xây dựng, còn lại mới có chủ trương đầu tư. Thế nhưng, không ít chủ đầu tư đã tự ý hợp đồng với doanh nghiệp bất động sản để cùng hưởng lợi. Chính điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt trong việc giải quyết quyền lợi của khách hàng khi xảy ra tranh chấp. Ông Trịnh Xuân Thái, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, rất nhiều dự án chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, cấp sổ đỏ nhưng chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà phân phối thực hiện các giao dịch huy động vốn: “Hiện nay, theo thông tin cung cấp từ Phòng Quy hoạch, đối với 79 dự án mà Sở Xây dựng đã trình thì hầu như 79 dự án đó chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Bởi vì, đủ điều kiện khi được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, sau đó cấp sổ và Sở Xây dựng công bố đủ điều kiện thì lúc đó mới giao sổ đỏ cho khách hàng, nhưng hầu hết các dự án đều chưa đến bước đó”.

        Theo ông Nguyễn Hiền Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng khách hàng giao dịch tại doanh nghiệp này tăng cao. Tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và phía Nam thành phố Đà Nẵng tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam. Giá giao dịch tăng liên tục, nhiều khách hàng không tìm hiểu kỹ sản phẩm đó là của nhà đầu tư nào, có đảm bảo về tính pháp lý, tiến độ triển khai dự án hay không. Ông Ninh nhận định, giá đất tăng đột biến chỉ dựa vào phân khúc thị trường nội bộ như vậy thì khó mà ổn định lâu được: “Để cho người dân mà được sở hữu bất động sản đó thực sự để xây nhà thì là 5 năm hay 6 tháng? Tức là 5 năm sau mới xong hạ tầng hay 6 tháng sau mới xong hạ tầng. Điều đó phụ thuộc vào năng lực, cách thức triển khai của những chủ đầu tư dự án. Nếu chủ đầu tư triển khai sớm, triển khai đúng thì người dân được hưởng lợi, còn nếu triển khai chậm và triển khai dở chừng thì người dân sẽ không được lợi”./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn