T’cooh Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đoọng năl, ơy quyết định pa đhêy căh dzợ bhrợ têng Festival Huế 2020 coh c’moo đâu, ting đếêc Festival Huế nắc pa tơơi bhrợ coh c’moo t’tun.

        Ting cơnh t’cooh Phan Ngọc Thọ, nâu đoo nắc bh’rợ chợơ bhlầng ha dợ nắc tu đhr’năng pr’luh Covid-19 dưr vaih bấc k’rơ tu cơnh đếêc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định pa đhêy bhrợ têng Festival 2020, moon đớc nắc dưr vaih tợơ 26-31/8. Bh’cộ tỉnh ơy pa đớp đoọng ha Trung tâm Festival Huế pa gơi thư xin lỗi apêê đong zup zooi, apêê đại sứ quán vêy k’bhuh nghệ thuật ting pâh, apêê hãng lữ  hành, đhanuôr lâng t’mooi, lưm Festival Huế moọt c’moo t’tun.

        Lalăm đếêc, tu căh liêm âng pr’luh Covid-19, Ban bhrợ têng Festival huế ơy 2 chu pa tơơi t’ngay c’xêê bhrợ têng lâng năl ghit nâu đoo nắc g’luh Festival pa dưr rau chr’năp  liêm âng Việt Nam đơ bhlầng. Tu đhr’năng âng pr’luh dưr vaih ting bấc k’rơ nắc tỉnh lêy pa đhêy tước bêl tệêm ngăn ha dợ lêy bhrợ cớ./.

Thừa Thiên Huế: Festival Huế 2020 tiếp tục hoãn dời sang năm sau

  Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, đã quyết định hoãn không tổ chức Festival Huế 2020 trong năm nay, theo đó Festival Huế sẽ dời sang năm sau tổ chức.

    Theo ông Phan Ngọc Thọ, đây là sự việc đáng tiếc nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoãn tổ chức Festival 2020, dự kiến diễn ra từ 26-31/8. Lãnh đạo tỉnh đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách, hẹn gặp Festival Huế vào năm sau.

  Trước đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19, Ban Tổ chức Festival Huế đã 2 lần dời thời gian tổ chức và xác định đây sẽ là một kỳ Festival chủ yếu nâng cao tinh hoa Việt. Do diễn biến dịch ngày càng phức tạp nên tỉnh đành phải lùi chờ đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn