Sở Lao động, Thương binh lâng Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế âi pa zum lâng Cục k’rong đơc Nhà nước zr’lụ BÌnh Trị Thiên pác đoọng 1000 tấn ch’nêêh zoo đoọng âng Chính phủ tươc apêê chr’hoong, thị xã, thành phố đoọng loon đơơh pay đoọng ha đha nuôr crêê boo tuh.

Tơợ t’ngay 24 tươc 26/10, 1000 tấn ch’nêêh tơợ grăng k’rong đơc k’tiêc k’ruung lâng 4 tấn ch’na pa gooh tơợ rau zooi đoọng âng Quân khu 4 bơơn đơơng chô ooy apêê vel đong đoọng chiêm đoọng ha đha nuôr crêê tuh bhlong. Râu zooi đoọng ch’nêêh g’luh n’nâu năc âng CHủ tịch UBND apêê chr’hoong, thị xã, thành phố Huế ch’mêêt lêy đhr’năng la lua âng vel đong đoọng quyết định zooi đoọng muy cha năc 15 kg ch’nêêh. P’căn Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc, Sở Lao động, Thương binh lâng Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đoọng năl, đhêêng cơnh 4 tấn ch’na pa gooh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế âi đơơng âng tươc apêê chr’hoong, thị xã, thành phố dhd’rưah lâng apêê pr’đươi zooi đoọng n’lơơng tơợ t’ngay 22/10./.

Thừa Thiên Huế: Phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phân bổ 1000 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ đến các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Từ ngày 24 đến 26/10, 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 4 tấn lương khô từ nguồn hỗ trợ của Quân khu 4 được đưa về các địa phương để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Định mức hỗ trợ gạo lần này do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ mỗi người 15kg gạo. Bà Phan Minh Nguyệt, Phó giám đốc, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, riêng 4 tấn lương khô, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố cùng các mặt hàng cứu trợ khác từ ngày 22/10./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn