Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn t’mêê đương đơp 6 tỷ đồng zooi đoọng tơợ Tập đoàn T&T ha bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh cr’ay đhị 3 vel đong: Đà Nẵng, Quảng Nam lâng Quảng Ngãi.

  L’lăm đêêc, Tập đoàn T&T Group âi zooi đoọng lâh 10 tỷ đồng ha bh’rợ zêl pr’luh Covid-19, dh’rưah đơc đoọng lâh 20 tỷ đồng đoọng zooi apêê pr’loọng đha rưt lum zr’năh k’đhap tu cr’đơơng âng pr’luh Covid-19 đhị 28 tỉnh, thành phố coh prang k’tiêc. T’cooh Trần Thanh Mẫn chăp hơnh đợ loom luônh, đợ râu tr’pac loon đơơh âng cán bộ, công nhân viên Tập đoàn T&T. Ting Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lâh 3 c’xêê t’đang moon, tươc đâu, đợ zên zooi đoọng lâng xay moon zooi đoọng dhdị c’bhuh Mặt trận tơợ Trung ương tươc vel đong âi dzooc tươc lâh 2 r’bhâu tỷ đồng. Đợ zên lâng pr’đươi n’nâu pa căh râu mr’cơnh loom, đoàn kết, chroi c’rơ, chroi cr’van k’noọ 100 ưc ma nưih Việt Nam coh prang k’tiêc, đha nuôr hêê ăt ma mông coh k’tiêc k’ruung lâng pr’zơc chr’ơh bha lang k’tiêc đh’rưah pa zum têy k’tiêc k’ruung đhị pr’luh cr’ay.

  T’cooh Trần Thanh Mẫn rơơm kiêng cr’chăl tươc vêy vaih bâc lâh mơ dzợ loom luônh âng apêê cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cha năc ma nưih coh k’tiêc hêê lâng k’tiêc k’ruung n’lơơng, đha nuôr hêê ăt coh lơơng cơnh lâng loom luônh liêm crêê lâng trách nhiệm âng đay, t’bhlâng ting pâh zooi đoọng zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19. Tơợ đêêc p’têêt c’rơ đoọng k’tiêc k’ruung k’zệ, cha groong pr’luh lâng zư lêy râu yêm têêm c’rơ tr’mung ha đha nuôr./.

Tiếp thêm sức mạnh để đẩy lùi đại dịch

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ  từ Tập đoàn T&T cho công tác phòng, chống dịch tại 3 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

  Trước đó, Tập đoàn T&T Group đã ủng hộ hơn10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời dành trên 20 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn những tấm lòng, những sự sẻ chia kịp thời của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn T &T. Theo Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn, qua hơn 3 tháng phát động, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã lên tới hơn 2 nghìn tỷ đồng. Số tiền và hiện vật này thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, góp công, góp sức của gần 100 triệu người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế cùng chung tay giúp đất nước vượt qua đại dịch.

  Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, tiếp tục tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Từ đó tiếp thêm sức mạnh để đất nước đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, và bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn