C’bhúh lướt pa bhrợ âng Bộ TN lâng MT nắc Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang bhrợ t’coóh xa nay t’mêê vêy bh’rợ bhrợ bhiệc lâng apêê t’coóh xa nay tỉnh Lai Châu ooy bh’rợ k’đhơợng lêy tài nguyên lâng môi trường. đhị bêl bhrợ bhiệc, tỉnh Lai Châu ơy prá xay lâng c’bhúh lướt pa bhrợ tước nâu cơy vel đông ơy bhrợ têng xang bh’rợ quy hoạch đươi dua k’tiếc tước c’moo 2020; bh’rợ pay pa chô k’tiếc lâng pazao đoọng k’tiếc, đoọng vặ k’tiếc vêy ta bhrợ têng loon đơớh, crêê cơnh lâng xa nay quy hoạch, crêê cơnh cr’noọ đươi dua k’tiếc. Pazêng cấp ngành ơy t’bhlâng bhrợ têng k’rơ bh’rợ đoọng bha xay moon quyền đươi dua k’tiếc, quyền k’đhơợng đươi dua đông ắt lâng pazêng cr’val râu lơơng p’têết lâng k’tiếc… Bh’rợ k’đhơợng lêy, zư lêy khoáng sản nắc vêy ta bhrợ k’rơ, loon đơớh zâl cha groong pazêng bh’rợ n’lất ooy khoáng sản. Pa prá đhị bêl bhrợ bhiệc, Bộ trưởng Bộ TN lâng MT haanh déh pazêng râu bh’nơơn bh’rợ âng tỉnh Lai Châu ơy choom bơơn bhrợ. Ting n’nắc ta đang moon tỉnh t’bhlâng bhrợ pa đơớh bh’rợ đoọng bha ar xay moon đươi dua k’tiếc, quyền k’đhơợng đươi dua đông ắt lâng pazêng cr’van n’lơơng p’têết lâng k’tiếc. K’rang bhrợ lấh mơ dzợ ooy k’đhơợng xay, bhrợ têng đươi dua khoáng sản lâng zư lêy pazêng râu taì nguyên, k’rang lấh mơ dzợ ooy bh’rợ pay pa chô k’tiếc, chroót pa chô cr’van, zúp zooi bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê cóh pazêng zr’lụ thuỷ điện đhị zr’lụ tỉnh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn