Cóh 3 c’xêê tr’nơớp âng c’moo đâu, hân đhơ kinh tế dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp, nắc kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai nắc dzợ dưr váih k’rơ. Xay moon đớc râu chr’nắp âng pazêng bh’nơơn bh’rợ đhị zr’lụ tỉnh nắc lấh 10% t’ping lâng c’moo ahay. K’đơơng đợ zên bhrợ cha trực tiếp tơợ k’tiếc k’ruung n’lơơng mơ 55% cr’noọ xa nay cóh c’moo lâng dzoóc 34% t’ping lâng c’moo ahay. Tỉng Đồng Nai công xay moon bấc xa nay bh’rợ, cơnh đhr’năng dưr váih âng kinh tế âng tỉnh, nắc công k’zíh lâng lấh mơ lâng cr’noọ xa nay xay moon. Chỉ số pa bhrợ ta têng công nghiệp đhị zr’lụ dzoóc 7% t’ping lâng c’moo ahay. hân đhơ dzal lấh mơ lâng đhr’năng za zum cóh prang k’tiếc k’ruung hêê, nắc nâu đoo nắc c’moo dưr váih ếp t’ping lâng đhr’năng dưr váih za zum cóh pazêng c’moo ahay. Xoọc đâu, zên lãi ngân hàng xiêr, đhr’năng đoọng vặ zên cóh 3 c’xêê tr’nơớp đhị zr’lụ nắc đhiệp 2,9% t’ping lâng c’moo 2013, râu đêếc đoọng lêy bh’rợ pa bhrợ ta têng tr’câl tr’bhlêy âng doanh nghiệp nắc dzợ bấc zr’nắh k’đháp
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn