Lấh 90 c’lang ch’hooi đác cóh chr’hoong da ding k’coong Đakrông, tỉnh Quảng Trị xoọc dưr hư,  cắh dzợ choom ng’đươi dua. Pazêng c’lang đác n’nâu vêy n’coo ch’hooi đác ta đơơng đhị zr’lụ k’tiếc mốp. Cơnh lơơng cậ, cắh liêm crêê cóh bh’rợ k’đhơợng lêy, pa bhlâng nắc cr’noọ k’đhơợng lêy đươi dua âng đhanuôr bhrợ ha pazêng c’lang đác cóh vel đông ting t’ngay cắh dzợ choom ng’đươi dua. Pr’căn Hồ Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Đakrông, tỉnh Quảng Trị đoỌng năl:

    Azi công ơy pa chắp ch’mêết lêy ha dang k’rong bhrợ cớ nắc pa chắp ch’mêết lêy t’đui ooy zr’lụ đhanuôr ắt mamông, t’đui ooy bhươl cr’noon cơnh ooy đoọng k’rong bhrợ crêê cơnh. ha dợ k’rong bhrợ đác tự hooi nắc hư lứch. Bêl ơy hư nắc cắh vêy đác đoọng đươi dua, nắc nâu cơy văl đươi dua cớ đác tơợ tom đác, tơợ k’ruung
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn