Chính quyền chr’val An Vĩnh đh’rứah lâng apêê thầy lâng trò Trường Tiểu học số 1, An Vĩnh, chr’hoong đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi t’mêê bhrợ têng lễ đương đớp Bằng xay moon crêê cơnh xa nay âng k’tiếc k’ruung cóh mức độ I, cr’chăl c’moo 2010- 2015. nâu đoo nắc trường g’lúh tr’nơớp vêy ta xay moon nắc crêê cơnh xa nay âng k’tiếc k’ruung cóh mực độ I. Tơợ bấc c’moo bhrợ pa dưr lâng dưr váih âng đay, trường tiểu học số I An Vĩnh nắc ơy t’bhlâng bhrợ pa liêm pa crêê ooy pr’đươi pa choom lâng học, pa dưr dal c’năl, đhr’năng pa choom âng apêê cán bộ giáo viên. Xôcọ đâu, trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, chr’hoong đảo Lý Sơn vêy pazêng 36 giáo viên crêê cơnh xa nay lâng lấh xa nay xay moon, bhrợ nhâm mâng đoọng ha 50% học sinh cóh pazêng lấh 600 học sinh học bơr chu cóh muy t’ngay.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn