Trung tâm Zư đơc c’kir Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế t’mêê bhrợ têng đhr’niêng bhuôih c’moch, hay tươc đha nuôr, chiến sĩ âi lâh bil bal coh bh’rợ “ Thất thủ Kinh đô” c’moo 1885.

  Đhr’niêng bh’rợ bhuôih C’moch năc muy đhr’niêng ty đanh đhị đhăm k’tiêc Kinh đô Huế a hay. Đhr’niêng bhuôih xay moon dal chr’năp loom ma nưih, năc đoọng hay tươc apêê ngai âi lâh c’lâm chêêt coh bh’rợ căh pr’đoọng coh lịch sử “ Thất thủ Kinh đô” c’moo 1885. Đàn t’đang c’moch coh số 73 Ôc Ích Kiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế bơơn triều đình bhua Nguyễn bhrợ c’moo 1894, đhị đong bhua Thành Thái, năc đhị bhuôih caih r’vai c’moch apêê quan viên, binh lính, đha nuôr căh ma mông coh bh’rợ thất thủ Kinh đô Huế t’ngay 5/7/1885, năc crêê t’ngay 23/5 Ất Dậu. Zâp c’moo tươc t’ngay 23/5 âm lịch, đha nuôr coh Huế bhrợ têng bhuôih r’vai c’moch đhị đàn r’vai C’moch lâng apêê miếu r’vai c’moch ăt  coh zr’lụ thành nội Huế./.

Tổ chức Lễ tế Âm Hồn, tưởng nhớ sự kiện “Thất thủ Kinh đô”

        Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Lễ tế Âm Hồn, tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã vong mạng trong biến cố “Thất thủ Kinh đô” năm 1885.

        Lễ tế Âm Hồn là một nghi lễ truyền thống tại vùng đất Kinh đô Huế xưa. Lễ tế đề cao giá trị nhân văn, nhằm tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống trong biến cố lịch sử “thất thủ Kinh đô” năm 1885. Đàn Âm Hồn ở số 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái, là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế ngày 5/7/1885, nhằm ngày 23/5 năm Ất Dậu. Hàng năm cứ đến ngày 23/5 âm lịch, người dân ở Huế tổ chức cúng âm hồn tại đàn Âm Hồn và các miếu âm hồn nằm trong khu vực thành nội Huế./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn