Đhị Hà Nội, họa sỹ Lê Thiết Cương, k’bhuh họa sỹ Gallery 39 pa zưm lâng Hiệp hội xuất khẩu pr’đươi thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft), Tạp chí Tia Sáng lâng apêê tổ chức chăp kiêng văn hoá, bh’rợ thủ công âng đhanuôr zập acoon coh Việt Nam ơy bhrợ têng “Triẻn lãm  tr’naanh Cơ Tu”.

Triển lãm pa căh đoọng ha t’mooi lêy pazêng chr’năp liêm coh p’ặt tr’mông, j’niêng cr’bưn, văn hoá âng ma nuyh Cơ Tu đhị tỉnh Quảng Nam; bh’nơơn bh’rợ thủ công lang a hay lâng nâu kêi âng đhanuôr Cơ Tu. Đhị triển lãm, đh’rưah lâng bhiệc bơơn lêy bh’nơơn bh’rợ tr’naanh thủ công ty đanh, nắc dzợ bơơn xợơng đhanuôr Cơ Tu xay truih tơơm riah âng bh’rợ tr’nêng, lêy pazêng cuốn sách xay moon ooy bh’rợ tr’naanh âng ma nuyh Cơ Tu…

Ban tổ chức đọong năl, nâu đoo nắc bh’rợ coh dự án k’tứi “Pa dưr tr’mông tr’meh đanh mâng đoọng ha zập k’bhuh acoon coh tợơ t’nooi pâ dưr chr’năp cram cr’đe lâng tơơm za nươu đhị Quảng Nam”, bơơn xay bhrợ tợơ c’xêê 9/2019, âng Dự án Trường Sơn Xanh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) zup zooi. Dự án nâu bơơn bhrợ têng đhị apêê chr’hoong da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam pazêng Đông Giang, Tây Giang lâng Nam Giang. Nắc đhị ặt ma mông âng đhanuôr Cơ Tu bấc bhlầng đhị Việt Nam./.

Ảnh: BTC cung cấp.

Triển lãm và giới thiệu nghề đan lát của người Cơ Tu

Tại Hà Nội, họa sỹ Lê Thiết Cương, nhóm họa sỹ Gallery 39 phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft), Tạp chí Tia Sáng và các tổ chức yêu văn hóa, nghề thủ công của đồng bào các dân tộc Việt Nam đã  tổ chức "Triển lãm và giới thiệu nghề đan lát Cơ Tu".

Triển lãm giới thiệu tới khách tham quan những nét đặc sắc trong đời sống, tập tục, văn hóa của người Cơ Tutỉnh Quảng Nam; sản phẩm đan lát thủ công xưa và nay của đồng bào Cơ Tu. Tại triển lãm, bên cạnh việc chiêm ngưỡng các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống, công chúng còn được nghe người Cơ Tu kể chuyện nghề, xem những cuốn sách giới thiệu về nghề đan lát của người Cơ Tu….

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động nằm trong tiểu dự án "Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu nhằm tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam", được triển khai từ tháng 9/2019, do Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Tiểu dự án được thực hiện tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam bao gồm Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Đây là vùng sinh sống lớn nhất của dân tộc Cơ Tu tại Việt Nam./.

                                                       (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn