Đhị t’ruíh pr’hát xa nưl Chủ nhật Tuần nâu, xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc bhr’ươl pr’hát Cơ Tu-Ríah Dung. Xoọc đâu anoo nắc mưy ooy đợ ma nứih bhrợ bấc ngai p’ghít lêy bêl moót tước vòng Bán kết g’lúh thi Solo lâng Bolero 2019, âng Đài truyền hình Vĩnh Long bhrợ têng.

Tr’nơợp t’ruíh, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah đương xơợng xa nay tin Văn hoá xã hội chr’nắp ooy tuần hanua.

Xang nặc, nắc tước cr’liêng xa nay ooy t’ruíh “Xa nay thể thao” xay moon đợ cr’liêng xa nay thể thao chr’nắp pr’hay ooy tuần hanua.

Đhị t’ruíh pr’hát xa nưl Chủ nhật Tuần nâu, xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc bhr’ươl pr’hát Cơ Tu-Ríah Dung. Xoọc đâu anoo nắc mưy ooy đợ ma nứih bhrợ bấc ngai p’ghít lêy bêl moót tước vòng Bán kết g’lúh thi Solo lâng Bolero 2019, âng Đài truyền hình Vĩnh Long bhrợ têng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn