Pa dưr c’rơ đại đoàn kết pa zêng đha nuôr, 5 c’moo ha nua, pr’dưr pr’dzọong da ding ca coong Quảng Nam ting t’ngay ting dưr liêm choom, pr’ăt tr’mông âng dha nuôr da ding ca coong tr’xin bơơn bhrợ bhr’lậ pa liêm.

BTV MINH HOA

Hôih Nhàn lâng Vơnich Oang bhui har hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih P’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu thứ bơr, t’ngay 11/11/2019, t’ruih đơơng âng tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ cr’liêng t’ruih bêl đâu:

# Pa dưr c’rơ đại đoàn kết pa zêng đha nuôr, 5 c’moo ha nua, pr’dưr pr’dzọong da ding ca coong Quảng Nam ting t’ngay ting dưr liêm choom, pr’ăt tr’mông âng dha nuôr da ding ca coong tr’xin bơơn bhrợ bhr’lậ pa liêm.

# Đề án Pa dưr tr’mông tr’meh pr’ăt tr’nơt zr’lụ pa bhlâng zr’năh k’dhap pa dưr bh’nơơn, choom đơc cr’noọ pa dưr coh pa zêng râu, tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt, an ninh – quốc phòng, tơợ đêêc pa dưr pr’đơợ ting zr’lụ, pa chăp tươc bhrợ pa đăn bhlưa da ding ca coong lâng coh dup.

# Pa dưr c’rơ âng đha nuôr, chơơih pay đha nuôr bhrợ c’la năc c’lâng bh’rợ âng apêê tỉnh miền Đông Nam bộ lâng Đồng  bằng k’ruung Cửu Long coh bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê. Đha nuôr lâng pr’zơc đương ch’mêêt xơợng cr’liêng xa nay n’nâu coh c’năt t’ruih “ Vel bhươl nâu câi”

# Pân pa chăp pân bhrợ, pân z’lâh zr’năh k’đhap, bhrợ pa t’vaih cr’van đhị đhăm vel đong đay, A rất Ngâu crêê năc ma nưih tr’haanh liêm choom coh bh’rợ đha đhâm bhrợ t’mông, bhrợ cha coh chr’hoong da diing ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Nâu đoo năc cr’liêng xa nay “ Đh’rưah pr’zơc tơơp bhrợ cha” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn