Chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế pa dưr bhươn atông zooi đhanuôr vêy t’bấc bh’nơơn đoọng t’bil ha ul pa xiêr đha rựt.

BTV KIM THU

A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang bhui har bhlầng bơơn tr’lưm đha nuôr lâng pr’zớc coh t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zợc nắc đương t’mệêng xợơng t’ruíh pa xưl cr’liêng xa nay bha lầng vêy pa xưl coh thứ 6 t’ngay 18/10/2019

# Chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế pa dưr bhươn atông zooi đhanuôr vêy t’bấc bh’nơơn đoọng t’bil ha ul pa xiêr đha rựt.

# Đhị lâh 1 c’moo xay bhrợ prang k’tiếc k’ruung, xa nay bh’rớ muy chr’val muy bh’nơơn bh’rớ năc vêy ta xay moon năc rau đơ t’mêê, bhrợ pr’đơợ đoọng ha xa nay bh’rớ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê.

# C’nặt t’ruíh “Chấc năl zâp đhị liêm pr’hay” tuần nâu, đhanuôr lâng pr’zợc nắc tước thành phố Đà Nẵng, lêy show diễn “R’vai Việt” đoọng năl lâh mơ chr’năp văn hoá ty đanh Việt Nam lâng zr’lụ k’tiếc Quảng.

# Prang 40 c’moo, p’căn K’Hiếu, ăt coh tổ Xoan, thị trấn Đinh Văn, chr’hoong Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, âi đớp pay 9 p’nong ca coon pa nar, khuch goo chô băn par. Loom luônh liêm ta nih, da dô lâng apêê ngai zr’năh xr’dô âng ma nưih ca căn K’ho căh muy chu năl tươc n’niên ca coon nâu nắc bơơn xay truih coh c’nặt t’ruih “Bhui har ma mông k’rơ” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn