BTV Kim Thu

A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang bhui har bơơn tr’lưm đhanuôr lâng pr’zợc coh t’ruih pa xưl P’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

        Nâu kêi, đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng xa nay bha lầng âng t’ruih t’ngay đâu, thứ 6 t’ngay 24/7/2020.

        # Hơnh deh 73 c’moo t’ngay Thương binh liệt sỹ, k’bhuh phóng viên Đài P’rá Việt Nam đhị miền Trung lâng Ban Thời sự bhrợ têng t’nooi bha ar xrặ: “Tợơ rau zr’năh k’đhap âng g’luh zêl a rọp đh’rưah bhrợ pa dưr hoà bình tệêm ngăn”. Coh t’ruih t’ngay đâu, a zi nắc xay moon tước ooy đhanuôr lâng pr’zợc bha ar xrặ tr’nợơp lâng pr’đớc “Rơơm kiêng yêm tệêm đhr’năng g’luh zêl a rọp”.

        # C’nặt t’ruih ặt ma mông bhui har, đhanuôr lâng pr’zợc tr’lưm lâng bơr pêê đha đhâm c’mor xung phong lalăm a hay, xợơng apêê xay moon đăh pazêng c’rơ ơy cher đoọng lâng pazêng chroi k’rong đoọng ha bh’rợ bơơn độc lập k’tiếc k’ruung, bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiếc k’ruung.

        # Ặt coh bôl dal 1.500m t’ping lâng mặt đác biển, Tà Xùa nắc muy chr’val da ding ca coong âng chr’hoong Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Lâh mơ da ding ca coong, coh đâu dzợ tr’haanh bhlầng lâng zr’lụ vaih đh’lụuc liêm pr’hay bhlầng. Nâu đoo cung nắc đhị tước l’lêy âng a zi xay moon coh c’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn