Hôih Nhàn lâng A Lăng Lợi nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

  T’ruih bêl đâu thứ 6, t’ngay 27/11/2020 vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Xang đợ g’luh zup zooi coh tr’nơơp, xa nay ooy bh’rợ bhrợ cha đoọng ha đhanuôr xoọc vêy chính quyền vel đong lâng zập cấp, zập ngành tỉnh Quảng Ngãi xay bhrợ lâng bâc cơnh xa nay bh’rợ, zup zooi đhanuôr đơơh nhâm mâng pr’ăt tr’mông.

# C’nặt t’ruih: Chêêc lêy râu liêm pr’hay coh zập đhị, ddhanuoorr lâng pr’zơc tươc lêy râu liêm pr’hay âng Đại Nội Huế, zr’lụ ăt pa bhrợ bha lâng coh lang bhua Nguyễn ta luôn 140 c’moo (1805-1945).

# Lâng tr’pang têy ta béch đh’rưah lâng râu cr’noọ bh’rợ liêm pr’hay, t’cooh Mai Lam Phương coh thị trấn Cái Nước, chr’hoong Cái Nước, Cà Mai ơy bhrợ t’nơơm mắm, muy râu t’nơơm chặt vaih bâc coh zr’lụ k’tiêc vêy đac k’rịa nong lâng Cà Mau dưr vaih đợ pr’đươi la liêm, vêy chr’năp. Nâu đoo năc xa nay vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Ắt mamông k’rơ bhui har coh bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn