A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

        T’ruih t’ngay đâu, thứ 7 t’ngay 28/11/2020 vêy pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

        # K’rong lưch c’rơ, pr’đươi pr’dua k’rong bhrợ têng c’lâng, tệêm ngăn bhiệc lướt ra vech đoọng ha đhanuôr zr’lụ hr’lang da ding Quảng Nam

        # Hát then nắc muy rau nghệ thuật chr’năp liêm âng đhanuôr zập acoon coh Tày, Nùng, Thái, k’rong đhị apêê tỉnh đăh Bắc k’tiếc k’ruung hêê. Ha dợ pr’hay lâh mơ, đhị 8 c’moo coh zr’lụ k’tiếc phương Nam cung vêy muy câu lạc bộ pa choom hát then coh m’pâng thành phố đơơng đh’nơc a va Hồ. C’nặt t’ruih Văn hóa đhi noo hêê acoon coh xay moon xa nay nâu.

        # C’nặt t’ruih “Quyền âng coon manuyh” đhị x’rịa t’ruih xay moon tước bhiệc t’bhlầng pa choom lâng học p’rá acoon coh đhị apêê trường trung học phổ thông.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn