Bơơn rau k’rang âng Đảng lâng Nhà nước đh’rưah lâng rau t’bhlâng z’lấh zr’năh k’đháp âng đhanuôr, pr’ắt tr’mông coh thị trấn Prao, chr’hoong da ding k’coong Đông Giang vêy bấc rau tr’xăl liêm pr’hay.

BTV MINH HOA

Nhăn chào đhanuôr lâng pr’zớc lâng pr’zớc. T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam bêl đâu, thứ 7, t’ngay 5 c’xêê 10 c’moo 2019, A Lăng Lợi lâng Hốih Nhàn xay truíh tước ooy đhanuôr lâng pr’zớc pazêng xa nay bha lâng cơnh đâu.

# Bơơn rau k’rang âng Đảng lâng Nhà nước đh’rưah lâng rau t’bhlâng z’lấh zr’năh k’đháp âng đhanuôr, pr’ắt tr’mông coh thị trấn Prao, chr’hoong da ding k’coong Đông Giang vêy bấc rau tr’xăl liêm pr’hay.

# Hải Dương căh muy tr’haanh tu vêy bánh a tuông t’viêng, bánh gai Ninh Giang lâng ổi Thanh Hà, ting n’năc năc dzợ vêy Bánh đa cua đha hum yêm pa bhlâng.

# Băn tr’pai đoọng bhrơ têng vắc xin ting cơnh bh’rớ tr’nêng âng Nhật Bản, bh’rớ b’băn n’nâu chô đơơng rau liêm choom ooy kinh tế bấc pa bhlâng nắc vêy ta xay truih coh t’ruih tước ooy đhanuôr cóh t’ruih: Jưn jứah xay moon h’cơnh choom bhrớ cha cóh tuần n’nâu.

# Bh’rớ tr’nêng hân đoo đoọng zâl t’bil lơi đhr’năng tr’vey coh học sinh lâng bhrớ lất ooy a chắc a zân âng p’niên k’tứi xoọc vêy đhr’năng vaih k’rơ lâh mơ, bhrớ pa bhlâng rau căh liêm crêê coh xã hội. Xa nay n’nâu nắc vêy ta xay truih coh t’ruih đoọng ha p’niên k’tứi coh x’riah t’ruih bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn