# Chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung nhâm mâng đoọng ha đhanuôr tu vêy bh’rợ chóh t’nơơm zanươu đhị k’tiếc crâng.

# Nâu cơy nắc đợ cr’liêng xa nay liêm ghít ooy t’ruíh bêl đâu:

# Chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung nhâm mâng đoọng ha đhanuôr tu vêy bh’rợ chóh t’nơơm zanươu đhị k’tiếc crâng.

# Chr’val k’coong ch’ngai k’noong k’tiếc Tân Minh, chr’hoong Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn zi lấh đha rứt bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê.

# T’ruíh đoọng ha đha đhâm c’moor, đhanuôr lâng pr’zợc chô ooy chr’hoong k’coong ch’ngai A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế pấh lêy bh’rợ băn a’tứch zâp c’moo đơơng chô lãi tơợ 500-700 ực đồng âng đha đhâm p’niên Nguyễn Đình Dũng, 29 c’moo, cóh vel Hương Phú, chr’val Hương Phong.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn