“T’vaih c’lâng đoọng ha cán bộ bhr’lậ rau a đay bhrợ lết” nắc bha ar xrặ x’rịa coh t’nooi bha ar xrặ “RA PẶ CÁN BỘ CRÊÊ TA KỶ LUẬT: DOÓ N’HIL ĐĂH PING HA LỆÊNG ĐĂH DỨP”. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng.

“T’vaih c’lâng đoọng ha cán bộ bhr’lậ rau a đay bhrợ lết” nắc bha ar xrặ x’rịa coh t’nooi bha ar xrặ “RA PẶ CÁN BỘ CRÊÊ TA KỶ LUẬT: DOÓ N’HIL ĐĂH PING HA LỆÊNG ĐĂH DỨP”. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng.
Bh’rợ “Đoọng t’dzọot a ham bhrôông- tr’cher rau p’rơơm liêm choom” ơy lâng xoọc ta ta bhrợ têng dưr vaih nắc rau chr’năp liêm đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh chr’hoong Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
C’nặt t’ruih “bhui har ma mông c’rơ” tuần nâu xay moon đoọng ha đhanuôr pr’zợc năl t’cooh A Lưu acoon coh Ba Na ặt đhị Đắk Rơ Wa, Kon Tum, ma nuyh k’nặ lứch lang đay pa tệêt lâng bh’lô bh’la.
Nắc đh’rưah chếêc lêy năl rau la liêm âng tran đác Bản Giốc, muy coh pazêng đhị laliêm pr’hay bhlầng đhị âng tỉnh Cao Bằng đăh c’nặt t’ruih “Chếêc lêy zập đhị liêm pr’hay”.


Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn