Ooy pr’ắt bh’rợ bhui har hơnh déh c’moo t’mêê 2019, rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zợc-đợ apêê đhanuôr xơợng t’ruíh lưm bấc râu pr’đoọng, ma mung k’rơ lâng bhrợ têng cha liêm choom lấh mơ c’moo l’lăm.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn