Khám phá văn hóa Cơ Tu Nam Giang

cùng nghệ nhân Bh'ling Hạnh

                                                                                                                               (Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn