Ngoài những phong tục tập quán, văn hóa, lễ hội và những tri thức bản địa độc đáo riêng biệt tồn tại từ xưa đến nay, người Cơ Tu còn có một loại hình nghệ thuật đặc sắc thể hiện về thế giới cuộc sống xung quanh cũng như khát vọng lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của dân tộc mình, đó là nghệ thuật điêu khắc gỗ…

Lấh  mơ apêê đhr'niêng bh'rợ râu lơơng liêm pr'hay âi vêy tơợ a hay, ma nứih Cơ Tu dzợ vêy muy bh'rợ pa bhlâng liêm pr'hay pa cắh ooy pr'ặt tr'mông công cơnh cr'noọ cr'niêng zư đớc đợ râu liêm chr'nắp văn hóa lang a conh a bhươp đay, nắc đoo bh'rợ c'coóch b'boóc n'loong.....

ê

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn