T’mêê đâu, đhị chr’val Hòa Bắc, chr’hoong Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lấh 200 nghệ nhân, diễn viên Cơ Tu âng apêê vel Tà Lang, Giàn Bí ( chr’val Hòa Bắc), Phú Túc ( chr’val Hòa Phú) thành phố Đà Nẵng lâng chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ting pấh “ Liên hoan Văn hóa – Thể thao lâng Bhrợ pa dưr bhiệc bhan ty chr’nắp ma nứih Cơ Tu” c’moo 2018 âng UBND chr’hoong Hòa Vang pa zum lâng Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Đà Nẵng bhrợ têng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn