T’ngay 22/11¸đhị thành phố Huế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia pazưm lâng Tập đoàn Quế Lâm bhrợ têng g’lúh prá xay pa dưr pa xớc bh’rợ ha rêê đhuốch hữu cơ. G’lúh prá xay vêy ting pấh âng 100 đại biểu nắc bh’cộ ngành Nông nghiệp 2, 3 tỉnh, thành, zâp chuyên gia, đông khoa học lâng đhanuôr ch’chóh pa bhrợ.

Cr’liêng xa nay đhị g’lúh prá xay nâu đoọng năl, tước lứch c’moo 2019, k’tiếc bhrợ têng ha rêê đhuốch hữu cơ âng k’tiếc k’ruung hêê bơơn k’noọ 240 r’bhâu hécta, dưr bấc k’noọ 5 chu lâng c’moo 2016. Xoọc nắc ơy vêy 46/63 tỉnh thành bhrợ têng bh’rợ pazao đoọng bh’nơơn pr’đươi hữu cơ. Zâp bh’nơơn pr’đươi hữu cơ âng nông nghiệp Việt Nam nắc ơy vêy mặt đhị lấh 180 k’tiếc k’ruung cóh bha lang k’tiếc lâng zâp bh’nơơn pr’đươi hữu cơ âng Việt Nam ơy moót ooy đợ thị trường zr’nắh k’đhạp cơnh Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc... Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nắc ơy pa dưr bh’rợ ha rêê đhuốch hữu cơ ooy zâp bh’rợ khuyến nông cơnh bhrợ pa dưr bh’rợ ha rêê đhuốch hữu cơ xoọc dzợ bấc zr’nắh k’đhạp cơnh 2, 3 đhanuôr pa bhrợ cắh lấh kiêng lâng bh’rợ nâu, bh’rợ nâu dzợ ma muúch, k’tứi la lêếh, chr’nắp cắh liêm nhâm.

Cr’chăl nâu a’tốh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nắc t’bhlâng pazưm lâng zâp đơn vị bhrợ pa dưr bh’rợ đươi dua thâm canh nhâm mâng, t’bhlâng pa choom lâng pa zưm cóh bha lang k’tiếc, cr’liêng xa nay đoọng đhanuôr năl ghít lấh mơ ooy bh’rợ âng ha rêê đhuốch hữu cơ./.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam có mặt 180 nước trên thế giới

Ngày 22/11, tại thành phố  Huế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm tổ chức diễn đàn xúc tiến phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Diễn đàn với sự tham gia hơn 100 đại biểu là lãnh đạo ngành Nông nghiệp một số tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà khoa học và người nông dân.

Thông tin tại Diễn đàn cho biết, đến hết năm 2019, diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ của nước ta đạt gần 240 ngàn héc ta, tăng gấp gần 5 lần so với năm 2016. Hiện đã có 46/63 tỉnh thành thực hiện phong trào sản suất hữu cơ. Các sản phẩm hữu cơ của nông nghiệp Việt Nam đã có mặt trên 180 nước trên thế giới và các sản phẩm hữu cơ của Việt Nam đã vào những thị trường khó tính nhất như Mỹ, Nhật Bản, Ạnh, Hàn Quốc…Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông qua các hoạt động khuyến nông như: xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo tập huấn và thông tin tuyên truyền. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện vẫn còn nhiều khó khăn như một bộ phận nông dân chưa mặn mà với loại hình này; quy mô còn manh mún, nhỏ lẻ; giá trị vẫn chưa bền vững.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục tục phối hợp với các đơn vị xây dựng mô hình áp dụng thâm canh bền vững, tăng cường đào tạo và hợp tác quốc tế, thông tin để người dân hiểu rõ hơn về vai trò của nông nghiệp hữu cơ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn