Trung tâm k’đhơợng zư lêy c’kir văn hoá Hội An k’rong bhrợ đh’rưah lâng Trường Đại học Khoa học xã hội lâng nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội lâng Bảo tàng Quảng Nam t’mêê bhrợ têng bh’rớ pêch lêy c’kir Thanh Chiếm (coh zr’lụ phố Thanh Chiếm, phường Thanh Hà).

Xang 3 c’xêê lươt lêy lâng pêch pay lêy ơy bơơn 6 bêệ ping zợ, đh’rưah lâng bâc pr’đươi đơc đoọng ha manuyh lâh chêêt, cơnh pr’đươi gốm lâng a chịi, chuung lâng đợ bhươch vêy ta bhrợ lâng sắt, cha năc ta bhrợ lâng đhâl lâng thuỷ tinh cơnh xơ noonh, mã não, đhâl chr’loọng, thuỷ tinh…

Xang lâh 10 c’moo chêêc lêy, pêch pay, pa chăp ch’mêêt lêy, năc đoọng lêy, pazêng c’kir coh Hội An năc u vaih coh pazêng đhăm k’tiêc k’tứi, coh truih đhị đac hooi ty đanh, năc u vaih coh zr’lụ k’ruung- biển- jọm đac, vêy ta bhrợ t’vaih lanag đhr’năng đac biển xrêết, k’tiêc đhị ta bhậ.

Lâh c’kir Bãi Ông đanh lâh 3 r’bhâu c’moo, coh lang tr’nơớp tơơp vaih Sa Huỳnh, pazêng năc coh c’xêê c’moo văn hoá Sa Huỳnh cr’chăl t’tun, đanh k’dâng lâh 2 r’bhâu c’moo. Coh lang n’nâu, bh’rớ bêêt bhrợ ha roo đac, ta bơơn pazêng rau pr’đươi coh cruung đác, k’ruung, biển vêy ta bhrợ k’rơ, đợ bh’rở t’têên, đhơ đheh, taanh bhai, bhrợ mộc, bhrợ cha năm… năc dưr vaih k’rơ pa bhlâng; ting n’năc xay p’căh ghit bh’rớ giao lưu văn hoá coh k’tiêc k’ruung lâng ooy k’tiêc k’ruung n’lơơng n’đăh bắc, n’đăh nam lâng coh zr’lụ. Tơợ lang Sa Huỳnh, Hội An năc đhị ch’nang bha lâng.

Đhị thành phố Hội An, Bảo tàng Văn hoá Sa Huỳnh vêy ta bhrợ t’vaih tơợ c’moo 1994, p’căh zập pazêng 946 pr’đươi crêê tươc ooy đhanuôr coh lang văn hoá Sa Huỳnh- đhanuôr vêy ta xay moon năc c’la tr’nơơp đhị ch’nang đac ga măc Hội An, vêy bh’rớ tr’câl tr’bhlêy lâng zr’lụ Đông Nam Á, Nam Ấn Độ lâng Trung Hoa./.

 Phát hiện 6 mộ chum văn hóa Sa Huỳnh tại Hội An

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An hợp tác với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Quảng Nam vừa triển khai khảo cổ di tích Thanh Chiếm (khối phố Thanh Chiếm, phường Thanh Hà).

Sau 3 tháng thăm dò và khai quật đã phát hiện 6 mộ chum cùng nhiều hiện vật tùy táng là đồ gốm gia dụng và minh khí, công cụ và vũ khí bằng sắt, đồ trang sức bằng đá và thủy tinh như khuyên tai hình vành khăn, hạt chuỗi mã não, đá ngọc, thủy tinh...

Sau hơn 10 năm thám sát, khai quật, nghiên cứu cho thấy, các di tích khảo cổ ở Hội An được phân bố chủ yếu trên hệ thống cồn, bàu, men theo các dòng chảy cổ, có địa hình nguồn gốc sông - biển - đầm lầy vốn được tạo bởi quá trình biển lùi, bồi tụ trầm tích.

Ngoài di tích Bãi Ông có niên đại cách ngày nay hơn 3.000 năm, thuộc thời tiền sử hay “tiền Sa Huỳnh”, còn hầu hết ở vào thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh giai đoạn hậu kỳ, cách ngày nay trên dưới 2.000 năm. Vào thời kỳ này, nghề nông trồng lúa nước, khai thác, chế biến sản vật sông, biển, các nghề thủ công như rèn, dệt vải, mộc, làm đồ trang sức... đã khá phát triển; đồng thời cũng thể hiện rõ mối quan hệ, giao lưu văn hóa trong nước với các quốc gia khác ở phía bắc, phía nam và khu vực. Từ thời Sa Huỳnh, Hội An đã là tiền cảng thị.

Tại TP.Hội An, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh được thành lập năm 1994, trưng bày bộ sưu tập đầy đủ và độc đáo gồm 946 hiện vật liên quan đến cư dân cổ thuộc hệ văn hóa Sa Huỳnh - cư dân được coi là chủ nhân của tiền cảng - thị sơ khai Hội An, từng có quan hệ, giao lưu với cả khu vực Đông Nam Á, Nam Ấn Độ và Trung Hoa.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn