K’tiêc k’ruung hêê vêy 16 c’bhuh acoon coh  vêy đợ ma nưih n’dup 10.000 cha năc. Năc đoo năc đợ c’bhuh acoon coh pa bhlâng hăt ma nưih, pr’đơợ tr’mông tr’meh zr’năh k’đhap, năc đợ apêê da dô, buôn crêê ăt zâng ta bhuch xr’dô coh vel đong.

Đoọng bhrợ t’vaih pr’đơợ liêm bhlâng ha pêê c’bhuh acoon coh hăt ma nưih pa dưr, dap tơợ c’moo 2010 tươc đâu, Chính phủ âi ơơi đoọng c’bhuh chính sách la lay, chr’năp, lâng zên k’rơ bhâu tỷ đồng, k’rong ooy bơr bh’rợ bha lâng năc zooi đoọng p’too pa choom lâng zooi đoọng pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt, coh đêêc, bh’rợ xa nay k’rong zooi đoọng ha dưr dal chất lượng acoon ma nưih n’nâu. Cr’noọ xa nay năc zooi đoọng bhrợ bhr’lậ đhr’năng acoon ma nưih bhreh k’rơ, ap xiêr đợ apêê căh ma mông ca căn lâng p’niên k’tứi, đợ apêê oom ooch âng p’niên n’dup 5 c’moo, chroi đoọng ha dưr dal acoon ma nưih, k’đhơợng nhâm râu pa dưr mr’cơnh lâng apêê c’bhuh acoon coh….

C’bhuh 16 c’bhuh acoon coh pa bhlâng hăt ma nưih coh k’tiêc k’ruung hêê hêê pa zêng Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Loo, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pa Thẻn, Chứt, La  Ha lâng la Hủ./.

Ảnh: Trường Giang

Không ai bị bỏ lại phía sau

Nước ta có 16 DTTS có số dân dưới 10.000 người. Đó là những DTTS rất ít người, điều kiện kinh tế khó khăn, là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các DTTS rất ít người phát triển, tính từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt một loạt chính sách đặc thù, quan trọng, với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, tập trung vào hai lĩnh vực chính là hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, chương trình tập trung hỗ trợ để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc này. Mục tiêu là hỗ trợ cải thiện tình trạng dân số cả về số lượng và chất lượng, giảm mạnh tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm sự phát triển đồng đều và bình đẳng giữa các dân tộc…

Nhóm 16 DTTS rất ít người ở nước ta gồm Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha và La Hủ./. Ảnh bìa: Trường Giang

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn