Hơnh deh t’ngay C’kir Văn hóa Việt Nam, đhị đong hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở Văn hóa lâng Thể thao thành phố Đà Nẵng bhrợ têng g‘luh tr’lưm mặt apêê  nghệ sĩ, nghệ nhân cher đoọng cha ner đh’nớc vinh dự Nhà nước c’moo 2019.

C’moo 2019, Chủ tịch k’tiếc k’ruung ơy cher đoọng đh’nớc vinh dự Nhà nước đoọng ha 84 nghệ sĩ nhân dân, 307 nghệ sĩ ưu tú lâng 561 nghệ nhân ưu tú ơy cher đoọng liêm choom, lalua ta nih bhlầng coh bh’rợ bhrợ pa dưr, zư lêy lâng pa dưr văn hoá acoon ma nuyh hêê. Coh đếêc, thành phố Đà Nẵng vêy 1 cha nắc bơơn ta cher đoọng nắc Nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ ưu tú lâng 2 nghệ nhân ưu tú.

Đh’nớc Nghệ sĩ nhân dân cher đoọng ha t’cooh Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, bêl a hay nắc bhrợ Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng. 3 nghệ sĩ ưu tú nắc Nguyễn Thị Thanh Tiền, Tô Văn Kỳ lâng Hồ Đức Dũng (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh). 2 nghệ nhân  nắc t’cooh Trịnh Công Sơn lâng Hoàng Kim Hà./.

Đà Nẵng: 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019.
Năm 2019, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 84 nghệ sĩ nhân dân, 307 nghệ sĩ ưu tú và 561 nghệ nhân ưu tú đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong đó, thành phố Đà Nẵng có 1 cá nhân được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ ưu tú và 2 nghệ nhân ưu tú.

Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân phong tặng ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng. 3 nghệ sĩ ưu tú là Nguyễn Thị Thanh Tiền, Tô Văn Kỳ và Hồ Đức Dũng (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh). 2 nghệ nhân là ông Trịnh Công Sơn và Hoàng Kim Hà./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn