T’ngay 2/6, Hội zup zooi manuyh đharưt jeh k’ăy thành phố Hồ Chí Minh pazum đh’rưah lâng Hội zup zooi manuyh đharưt jeh k’ăy tỉnh Thừa Thiên Huế pay đơp đoọng 100 bêệ xe đạp ha học sinh đharựt coh bơr chr’hoong da ding k’coong Nam Đông lâng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (muy vel đong mơ 50 bêệ xe). Pazêng chr’năp năc lâh 150 ức đồng. Bh’rợ vêy ta bhrợ têng đoọng zup zooi học sinh đharựt coh pazêng zr’lụ zr’năh k’đhap vêy pr’đơợ học tập liêm crêê lâh mơ.

Coh cr’chăl ahay, Hội zup zooi manuyh đharưt jeh k’ăy thành phố Hồ Chí Minh ơy chrooi đoọng, pa đơp đoọng pr’đươi học tập lâng pr’đươi lướt chô ha pazêng apêê ađhi học sinh đharựt zay học đhị zr’lụ zr’năh k’đhap âng prang k’tiêc k’ruung; coh đêêc, vêy tỉnh Thừa Thiên Huế lâng đợ chr’năp k’ha riêng ức đồng./.

       Tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo tại 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 2/6, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (mỗi địa phương 50 chiếc xe). Tổng giá trị quà tặng hơn 150 triệu đồng. Chương trình được tổ chức nhằm giúp đỡ học sinh nghèo ở những vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Thời gian qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh đã quyên góp, ủng hộ, tặng trang thiết bị, đồ dùng học tập và phương tiện đi lại cho các em học sinh nghèo hiếu học tại nhiều vùng khó khăn của cả nước; trong đó, có tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng./.

                                                                             (Báo Thừa Thiên Huế)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn