Tỉnh Phú Yên vêy 31 acoon coh đh’rưah ăt mamông. Tơợ zên zup zooi âng Ngân hàng Chính sách xã hội đh’rưah lâng râu t’bhlâng coh bh’rợ pa bhrợ, bâc pr’loọng đong đhanuôr acoon coh đhị tỉnh Phú Yên ơy choom t’bil lơi đharựt. Coh đêêc, chr’val da ding k’coong Krông Pa, chr’hoong Sơn Hoà vêy 2/3 đhanuôr năc manuyh acoon coh ơy choom tr’xăl z’zăng liêm choom đươi tơợ zên k’rong bhrợ âng Ngân hàng Chính sách xã hội. Xoọc đâu c’lâng chô ooy cr’noon Học, cr’noon Lé âng chr’val Krông Pa vêy ta bhrợ lâng bê tông, bâc đhr’nong đong đh’rơơng âng đhanuôr Chăm H Roi, Ê Đê vêy ta xa pợ lâng ngói bhrôông.

Ting cơnh t’cooh Lê Trọng Khoan, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chr’hoong Sơn Hoà xay moon: Ngân hàng ơy đoọng 579 pr’loọng đong đhị chr’val Krông Pa vặ zên, lâng đợ zên đoọng vặ lâh 6.8 tỷ đồng. Zên vặ n’nâu crêê cơnh cr’noọ pa bhrợ âng pazêng pr’loọng đong đharựt, đăn đharựt. Kinh tế zr’lụ đhanuôr acoon coh âng tỉnh đươi vêy cơnh đêêc năc dưr vaih z’zăng liêm choom, đợ pr’loọng đong đharựt xiêr k’rơ. Đợ zên bơơn pay pa chô coh zr’lụ đhanuôr acoon coh ăt mamông bơơn 14 ức đồng muy cha năc coh muy c’moo./.

Phú Yên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Tỉnh Phú Yên có 31 dân tộc cùng sinh sống. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Yên đã vươn lên thoát nghèo. Trong đó, xã miền núi Krông Pa, huyện Sơn Hòa có 2/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi đáng kể nhờ nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay đường về buôn Học, buôn Lé của xã Krông Pa đã được đổ bê tông, nhiều căn nhà sàn của đồng bào Chăm’H Roi, Ê Đê được lợp ngói đỏ. 

Theo ông Lê Trọng Khoan, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hòa cho biết: Ngân hàng đã thực hiện cho vay 579 lượt hộ tại xã Krông Pa, tổng vốn giải ngân hơn 6,8 tỷ đồng. Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhờ vậy đã tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Thu nhập bình quân khu vực có đồng bào dân tộc sinh sống đạt gần 14 triệu đồng/người/năm./.

(Báo DTMN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn