Học sinh zr’lụ hr’lang da diing coh apêê chr’val Phước Thành, Phước Lộc , chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam t’mêê rach học cớ xang k’noọ 1 c’xêê đhêy.

  Ting Phòng Giáo dục lâng Đào tạo chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, tươc đâu trường học coh apêê chr’val Phước Thành, Phước Lộc âi đương đơp apêê a đhi học sinh rach học n’đhang công dzợ bâc râu zr’năh k’đhap. Đhr’năng hr’lang hr’câh bhrợ ha c’bhuh c’lâng cha hooi đac đươi dua zêng hư, điện căh âi vêy tu cơnh đêêc năc đươi máy nổ pa ang điện. Cơnh lâng apêê trường crêê hư zơc bâc râu, loong zương âng học sinh bán trú, apêê trường năc âi ma năl câl a lớ bha lêp đoọng ha pêê a đhi bêch l’lăm.

Lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên các em học sinh gặp khó khăn

  P’căn Võ Thị Lệ, Trưởng Phòng Giáo dục lâng Đào tạo chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: Xooc đâu, phòng k’đươi apeê trương bhrợ pa dạy bù đoọng ha pêê a đhi loon ta pun cr’liêng xa nay học: “Acu âi vêy xay moon lâng Sở Giáo dục lâng Đào tạo tỉnh Quảng Nam lâng Sở công vêy bha ar k’đhơợng xay, t’bhlâng pa dạy bù ha pêê a đhi. Apeê a đhi học sinh bán trú thứ 7, chủ nhật k’đươi apêê a đhi tươc lơp học bù, pa xiêr đợ cr’liêng xa nay căh lâh chr’năp. Đhị pr’đơợ n’năc, nhà trường vêy vaih kế hoạch pa xiêr đợ cr’liêng căh lâh chr’năp lâng vêy xay truih liêm ghit.”

Quảng Nam: Học sinh vùng sạt lở Phước Sơn trở lại trường sau gần một tháng nghỉ học

  Học sinh vùng sạt lở núi ở các xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa trở lại trường học tập trở lại sau gần 1 tháng nghỉ học.

  Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đến nay trường học ở các xã Phước Thành, Phước Lộc đã đón các em trở lại lớp nhưng vẫn bộn bề khó khăn. Tình trạng sạt lở làm cho hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt hư hỏng, điện chưa cấp trở lại nên phải dùng máy nổ phát điện. Đối với những trường bị hư hỏng cơ sở vật chất, trôi giường của học sinh bán trú, các trường chủ động mua chiếu trải cho các em nằm tạm.

  Bà Võ Thị Lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện nay, phòng yêu cầu các trường tổ chức dạy bù để các em bắt kịp chương trình học: “Tôi đã có tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở cũng có văn bản chỉ đạo, tăng cường dạy bù cho các em. Các em học sinh bán trú thứ 7, chủ nhật huy động các em ra lớp để dạy bù, cắt giảm những nội dung không cần thiết. Trên cơ sở đó nhà trường sẽ có kế hoạch tinh giảm những nội dung không cần thiết và sẽ có báo cụ thể./.”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn