UBND tỉnh Bình Định t’mêê bhrợ têng Quyết định xay moon đợ t’nooi cóh g’lúh 1 đoọng ha pazêng c’la bhuông zập pr’đơợ đoọng vặ zên bhrợ têng bhuông ta bơơn a chông axiu t’mêê lâng bhuông đương zúp zooi ting cơnh Nghị định 67 âng Chính phủ ooy: muy bơr chính sách pa dưr bh’rợ ta bơơn a chông axiu. Ting n’nắc, 37 pr’loọng đông, c’bhúh pr’loọng đông cóh t’nooi vêy ta xay moon bơơn vặ xoọc t’bhlâng pazum đh’rứah lâng pazêng ngân hàng thương mại đhị zr’lụ tỉnh đoọng bhrợ têng bh’rợ x’rịa đoọng choom pay đoọng zên t’đui đoọng âng Nhà nước. Tỉnh Bình Định xoọc vêy k’nặ 7 r’bhâu bhuông, cóh đêếc 2.500 bêệ bhuông ta bơơn cóh ch’ngai toor. Bh’rợ xơợng bhrợ Nghị định 67 âng Chính phủ nắc zúp zooi ha đhanuôr ta bơơn achông axiu ting t’ngay bhrợ t’mêê c’bhúh bhuông ta bơơn cóh ch’ngai toor, đươi dua râu c’rơ âng bh’rợ m’béh axiu ngừ đại dương đoọng bhrợ t’váih cr’van tơợ biển. Pr’căh Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định prá:

Azi p’too moon ooy Sở NN pa choom đhanuôr ta bơơn a chông axiu lêy pay đợ bhuông crêê cơnh lâng bh’rợ ta bơơn a chông axiu. Ting cơnh azi, đoọng bhrợ têng 1 bêệ bhuông, cr’van nắc bấc, tu cơnh đêếc nắc vêy đợ t’ngay c’xêê đoọng đhanuôr lêy pay đợ bhuông crêê lâng đhr’năng k’đhơợng đươi âng đay. Ting n’nắc công vêy đợ t’ngay c’xêê đoọng ngân hàng lêy pay đợ dự án vêy đhr’năng bơơn pay pa chô zên.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn