Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- 3 lơgar rềp bal tiah đah jum châu Á là Ấn Độ, Maldives mờ Sri Lanka bơyai lơh cribơyai gùng dà lềng tàm càr lơgar Colombo, lơgar Sri Lanka dê.

Broă 3 lơgar đah jum châu Á lơh wơl broă cribơyai gùng dà lềng tơ nơ\ 6 nam gơtìp ơm ing geh lơh tàm tu\ tơngai bơta lơngap lơngai tàm tiah Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương gam geh ua\ bơta tung lơtang.

Cribơyai gùng dà lềng 3 lơgar Ấn Độ, Maldives mờ Sri Lanka nam 2020 là dơ\ sơn rờp 3 lơgar bơyai lơh pơrjum tàm kấp pơlam broă sền gàr lơngap lơngai dà lơgar.

Ală kuang bàng mblàng broă gơlik geh tàm tiah do đơs là, broă Ấn Độ, Maldives mờ Sri Lanka lơh wơl ală dơ\ cribơyai bè lơh broă bal gùng dà lềng nàng kờ` dră wơl bơta geh mat ngai sơlơ ua\ bơh lơgar Lo dê tàm tiah Ấn Độ Dương.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định