Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 13/8, tàm hìu lơh broă Quốc hội geh bơyai lơh dơ\ yal pang web yal tơnggit điện tử, Ứng dụng tàm điện thoại at tê mờ phan đal git muh mat bơh nam Chủ tịch AIPA 2020 dê.

Tus bal dơ\ yal do geh Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA, Kuang atbồ Mpồl đơng lam dà lơgar AIPA 41 mờ ală kuang bàng geh jơng bơh Mpồl bơyai lơh dê. Đơs tàm dơ\ yal, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs là, pang web yal tơnggit điện tử, Ứng dụng tàm điện thoại at tê nàng kờ` mblàng yal ală jơnau tơnggit ngan ngồn bè AIPA, lơh gơlik tềl kah niam bơh Quốc hội Việt Nam dê tàm gơnoar broă Chủ tịch AIPA 2020 tus mờ làng bol tàm lơgar, cau Việt Nam tàm lơgar ndai mờ gơp bơyô dunia; mơkung yal tơnggit rùp să bơh dà lơgar, kòn bơnus Việt Nam dê.

Tềng đap bơta kòp Covid-19 pơn jat tai gơlik geh kal ke tàm tiah do mờ tàm dunia, Quốc hội Việt Nam bơyai lơh Đại hội đồng AIPA dơ\ 41 jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet bơh ngai 8 tus ngai 10/9 tus do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định