Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho- Jăt jơnau yal pa ngan rlau jơh bơh Bộ Y tế lơgar Campuchia dê, lơgar do pa sền go\ tai 4 nă cau bơtờp pa kòp Covid-19, tơnguh khà cau bơtờp kòp Covid-19 tàm dơ\ bơtờp pa do ngan rlau jơh tàm mpồl bơtiàn tàm lơgar do tus 23 nă cau.

Jơh ală cau bơtờp kòp pa sền go\ ndrờm là ală cau gam ơm kis tàm càr lơgar Phnom Penh. Tàm hơ\, geh 3 nă cau tàm dùl hìu bơnhă bal.

Tềng đăp bơta gơbàn kal ke bơh kòp Covid-19 dê, ồng Norodom Sihamoni Bơtau lơgar Campuchia neh hòi jà jơh tơl nă làng bol ơm ing jơh ală broă lơh tơrgùm gal cau, jăt di jơnau sồr bơh Thủ tướng lơgar Campuchia ồng Samdech Hun Sen dê tàm broă rơcăng sơndră kòp Covid-19.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định