Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 9/7, tàm càr Dak Nông neh mut pơrjum dơ\ 10, HĐND khóa 3, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân mờ mpồl kuang bàng dờng màng Quốc hội dê neh tus bal dơ\ mut pơrjum.

                                                       Pơrjum dơ\ 10 HĐND càr Dak Nông

                              Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs tàm pơrjum

Đơs tàm dơ\ pơrjum, Chủ tịch Quốc hội đơs nền, tơl nă kuang bàng HĐND pal rềp mờ làng bol rlau tai nàng iat jơnau đơs, bơta kơp kờ` dipal bơh làng bol dê, lơh niam gơnoar broă bơh kuang bàng làng bol pồ dê.

Nàng pơn jat tai tơnguh ua\ ngan rlau jơh ală cồng nha neh lơh geh, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân sồr ală kấp ủy Đảng, gơnoar atbồ càr Dak Nông tơr gùm tơnguh bơta pràn tam klac bal, rơcang lài, bơceh pa git tu\ niam, tơnguh bơta [ươn, bơta pràn bơh càr tiah đah jum Tây Nguyên dê. Di tu\ do, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân nting sap gờm chờ càr Dak Nông geh mpồl UNESCO dờp Công viên Địa chất Dak Nông là Công viên Địa chất gùt plai ù.

Pơrjum dơ\ 10 bơh HĐND càr Dak Nông dê geh lơh tàm 2 ngai, sền sơ wì cồng nha lơh jat broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa – mpồl bơtìan nam 2019; broă bơtàu tơnguh lơh sa – mpồl bơtìan, sền gàr lơngap lơngai, sền gàr dà lơgar 6 nhai bồ nam mờ kơ nòl broă 6 nhai lồi nam; ring bal ală nghị quyết bè broă lơh kuang bàng, lùp mờ hơ jơnau lùp tàm pơrjum bal mờ ua\ tơngume kươmàng ndai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng